Lühidalt peamisest

SLAM-STEM Learning Activities & Methods (akronüüm SLAM-STEM) projekt keskendub sellele, mida teatakse kogu maailmas lühendi STEM järgi, kus nelja tähe taga seisavad neli väga olulist õppevaldkonda - science (teadus), technology (tehnoloogia), engineering (inseneeria) ja mathematics (matemaatika).

Kõik projekti tegevused on moel või teisel STEMiga seotud.

Nagu välisprojektidega ikka, püüame ka siin mitut kärbest korraga. Ühelt poolt projekti temaatika, teiselt poolt õpilaste sotsiaalsed oskused. 

Reaalainetega seotud teadmiste-oskuste olulisus on fookuses ka riiklikult ning selle olulisust tulevikku silmas pidades ei ole siinkohal vaja pikemalt selgitada. 

Eesmärgiks on, nagu alati, õpilane - iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija läbi STEM õppe rakendamise. Samuti paremate sotsiaalsete, eneseväljendus- ja keeleoskustega julgem ja aktiivsem õpilane. Ehk siis inimene, keda iga tööandja Eestis ja mujalgi igatseb või kellest endast võiks tulevikus saada tööandja. 

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, mille käigus valmivad näiteks õhutunnel, limonaadimasinad, seismograafid ja hologrammid.

Meie partneriteks selles projektis on Osnovna skola Fran Koncelak Drnje (Horvaatia), 2o gymnasio Neas Ionias Attikis (Kreeka) ja The Heritage Private School (Küpros). Kõikidel neil on omad STEM-tugevused, millest loodame, et õpivad nii õpetajad kui õpilased, sest projekti ajakava sisaldab õppetegevusi mõlematele. 

Projekt kestab kaks aastat, suveni 2020, mille jooksul toimub rida põnevaid teemakohaseid tegevusi nii siin kui sealpool riigipiire. Iga projekti mobiilsustesse osalema valitud õpilane (kokku 15) saab osaleda ühes välismobiilsues. 

Ühegi projekti puhul pole kaugeltki kõige olulisem see teema või need teadmised, mida saadakse, vaid justnimelt see kogemus ja oskused, millele igasugune rahvusvaheline koostöö, reisimine ja uutes situatsioonides olemine, inimesele pakub ja annab. See, mida tööandjad täna kõige enam inimestelt ootavad - sotsiaalsed oskused, koostööoskus, ootamatutele probleemidele ootamatute lahenduste leidmine, kastist välja mõtlemine, julgus ise leida, püstitada, otsustada ja lahendada. 

Nende oskuste areng on meil iga rahvusvahelise projekti kõige olulisem fookus. Mõistagi oleme monitoorinud ja loodame näha positiivset mõju ka paljude teiste faktorite osas, nagu näiteks:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga STEMil
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest 

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuse koolis on Rene Leiner, pedagoogiline koordinaator õpetaja Lauri Kõlamets. Projektiga on vähem või rohkem seotud ka tehnoloogiaõpetuse õpetaja Priit Laats ja haridustehnoloog Mihkel Laar. Väljastpoolt aitab nõu ja jõuga meie endine õpetaja ja robootikaringi juhendaja Renno Raudmäe.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Osnovna skola FranKoncelak Drnje (Horvaatia)

2o gymnasio Neas Ionias Attikis (Kreeka)

The Heritage Private School (Küpros)SLAM-STEM koordinaatorid ja juhtivõpetajad, koos isevalmistatud arvutuslaudade ehk abakustega, esimesel projektikohtumisel Drnjes, Horvaatias. Vasakult esimene Lauri Kõlamets, kolmas Priit Laats ja neljas Rene Leiner.


Lingid ja seotud uudised:

SLAM-STEM projekti eTwinningu TwinSpace leht

Mitmepalgeline Ateena pakkus elamusi ja mõtteainet

Fotogalerii - SLAM-STEM Ateenas

Fotogalerii - SLAM-STEM õpetajate õppimisnädal Tartus

Video - SLAM-STEM õpetajad Tartus

Lauri Kõlametsa intervjuu KUKU Raadiole

Rene Leineri intervjuu KUKU Raadiole (alates 6. minutist)

Raatuses annavad tunde õpetajad Küproselt, Kreekast ja Horvaatiast

Projektinädalalt Horvaatias naasti hõbemedalitega

Fotogalerii - SLAM-STEM Horvaatias

Kontrastiderikas STEM projektinädal Küprosel

Fotogalerii - SLAM-STEM Küprosel

Meriseaga Horvaatia kool pani mõtted liikuma

Fotogalerii - SLAM-STEM Horvaatias