Lühidalt peamisest

Projekt "Shared Experience in Art and History" /Ühine kogemus kunstis ja ajaloos/ saab teoks Kaunase Versvu kooli (Leedu) ja Raatuse kooli koostöös. See on juba kolmas järjestikune projekt, kus Versvu kool meile projektipartneriks on ning sõprussidemed aina süvenevad.

Projekt seisneb ennekõike õpilaste poolt 1918-1940 aastate Eesti ja Leedu ajaloo ja arhitektuuri paremas tundmaõppimises, aga üsna tõenäoline et seda ajalist perioodi laiendatakse. Projekti käigus kasutatakse nii teoreetilisi kui praktilisi lähenemisi, võrdlust jne.

Osalevad partnerid:

Kaunas Versvu Secondary School / Kauno Veršvų vidurinė mokykla (Leedu)
Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Projekti tegevused


1. Õpilased õpivad oma riikide ajalugu perioodil 1918-1940
2. Valmistatakse ette esitlusi peamistest ajaloosündmustest
3. Kasutades erinevaid allikaid, uurivad õpilased õpetajate abiga projekti sihtperioodi arhitektuuri eripärasid oma riigis/linnas.
4. Vastuvõtva riigi õpilased tutvustavad lühidalt oma maa projekti sihtperioodi ajalugu ning arhitektuuri omapära.
5. Tutvustavad ringkäigud linnades, eesmärgiga leida sihtperioodil valminud ehitisi.
6. Fotojaht.
7. Ajastute võrdlus arhitektuuris.
8. Sihtperioodi arhitektuuri (konkreetsete majade) säilimine/muutumine ajas. Arutelu, analüüs.
9. Ajaloolise konteksti ja sündmuste mõju sihtperioodil mõlemas riigis/linnas (sh arhitektuurile).
10. Joonistatakse sihtperioodi arhitektuurilisi objekte, millest koostatakse õpilastööde näitus.
11. Võrreldakse mõlema riigi ajalugu ja arhitektuuri, leitakse sarnasusi ja erinevusi, mis omakorda peab viima parema võrdleva arusaamiseni mõlema riigi poliitilisest, majanduslikust ja kultuurilisest elust projekti sihtperioodil.


Eesmärgid

Eesmärgiks on ennekõike Eesti ja Leedu esimese iseseisvusperioodi ajaloo ja arhitektuuri parem tundmaõppimine kahe linna - Tartu ja Kaunase näitel. Kaasnevateks eesmärkideks on austuse kasv teise kultuuri ja ajaloo suhtes, paremad teadmised teineteise kunstist ja keelest. Samuti peaks projekti lõpuks tugevnema austus mõlema kultuurilise identiteedi vastu, rõhutades selle olulisust tänapäeva globaliseerunud maailmas.

Mõned eeldatavad tulemused

- osalejate suurenenud huvi teineteise kultuuri ja ajaloo vastu.
- tolerantsuse kasv, mis baseerub ennekõike huvil teineteise kultuuri vastu
- peale mobiilsusi säilitatakse kõik valminud fotod, joonistused, kogutud ajaloolised faktid ja muu materjal digitaalsel kujul mõlemas koolis ning on kasutatav kunsti, ajaloo ja kodanikuõpetuse tundides.


Seotud uudised:

Kaunase ja Tartu koolilaste ühine nädal Taaralinnas

Imeline nädal Leedumaal

Seotud galeriid:

Shared Experience in Art and History - Tartu projektinädala galerii 1

Shared Experience in Art and History - Tartu projektinädala galerii 2

Shared Experience in Art and History - Kaunase projektinädala galerii 1

Shared Experience in Art and History - Kaunase projektinädala galerii 2