Lühidalt peamisest

Tegemist on kaks ühes projektiga, millest üks osa on mõeldud õpilastele ja teine õpetajatele.

Õpilaste teadmised suurte riikide ajaloost ja kultuurist on reeglina paremad kui iseenda ja ennekõike oma naabrite ajaloost, mis võimaldaks paremini mõista meie kohta maailmas ja selle kujunemise lugu.

Antud projekti üheks lähtepunktiks on fakt, et kõikide osalevate riikide ajaloos on jõutud või jõutakse lähemate aastate jooksul 100-aastaste tähtpäevade juurde nende riikide iseseisvuse ajaloos. See võimaldab mõtestada ajalugu, kultuuri ja iseseisvust laiemalt.

Ehk siis anname ka oma tagasihoidliku panuse iseseisvuse saavutamise tähistamisel, tehes seda koos kolme lähedase naabriga. 

Teiseks antud projekti fookusgrupiks on õpetajad. Raatuse kool on 2018. aasta sügiseks läbi tegemas olulist muutust - kogu koolimaja täielikku rekonstrueerimist. See tähendab suuri muutusi õpikeskkonnas - väga palju õppest hakkab toimuma nn avatud õpiruumis. Samal ajal käib töö õppekava kaasajastamisega, kus suurem rõhk projekti- ja teemapõhisel õppel, õpetajate koostööl. Lisaks on fookuses ka õpilaste liikumisharjumused. Soome ja Taani on riigid, kus nii mõndagi selles vallas on juba saavutatud, mistõttu näeme siin võimalust praktiliste võtete ja meetodite läbi õppida.

Iga rahvusvaheline projekt annab lastele justnimelt võimaluse arendada ennekõike oma sotsiaalseid oskusi ning seda olukordades, mida igapäevane koolipäev ei paku. Mõistagi avardab see igaühe silmaringi, võimaldab reisida ja suhelda erinevatest kultuuridest ja riikidest pärit eakaaslastega, näha teisi koole ja riike.

Projekt on rahastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt ellukutsutud Nordplus Junior programmist.

Partnerid

Skovlund Efterskole (Taani)

Salo Hermannin Koulu (Soome)

Kauno Veršvų gimnazija (Leedu)


Lõbus projektiseltskond esimesel mobiilsusnädalal Skovlundis, Taanis.


Eesmärgid

1) Oma ja naaberriikide ajalugu ja iseseisvust väärtustav, avatud maailmavaate ja heade sotsiaalsete oskustega õpilane. 
2) Kaasaegset õpikäsitlust valdav, innovaatilisi ja õppimist toetavaid õpimeetodeid rakendav õpetaja.


Tegevused

Projekti käigus toimub neli mobiilsusnädalat (üks igas riigis), kuhu on planeeritud väga mitmeid projekti teemadega seotud tegevusi, sh õpilaste osalemine tundides, õpetajate töövarjutamine ja õppetegevuses osalemine, praktilised projekti eesmärke täitvad õpitoad õpilastele ja õpetajatele.


Tulemused

Lühike valik oodatavaid tulemusi:

- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul
- õpilastel on paranenud teadmised naaberriikide ajaloost ja kultuurist, arenenud inglise keele oskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine


Lingid ja seotud uudised:

Reis Leetu vaimustas ja põrmustas õpilastes nii mõnegi eelarvamuse

Fotogalerii - OOS projektiga Leedus

Raske teekond industriaalühiskonnast postindustriaalsesse

Fotogalerii - OOS projektinädal Soomes

Nädal täiesti teistsuguses Taani koolis

        Fotogalerii - OOS projektinädal Taanis


Raatuses pandi punkt ühele vahvale välisprojektile

Fotogalerii - OOS Tartu projektinädal