Igal koolil on rida ettevõtmisi ja üritusi, mis aegade pikku vormuvad kooli traditsioonideks ning kujundavad tema näo. Järgnevalt on toodud lühike ülevaade meie olulisematest traditsioonidest.

Kuu Tegijate tunnustamine


Kooli juhtkond annab igal kuul välja Kuu Tegija aunimetusi Raatuse kooli õpilastele, töötajatele ja meie sõpradele. Aunimetuse pälvivad need, kelle tegu on kaasa aidanud Raatuse kooli maine kujundamisele ja arengule ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda ka Tartust kaugemal.

Kooliaasta avaaktused


On traditsiooniks, et esimesse klassi astujad sammuvad avaaktusele koos lõpuklassi õpilastega.

Spordipäev


Septembrikuus Tartu Ülikooli staadionil toimuval spordipäeval on alati kohal kogu koolipere.

Algklasside sügisnäitus


Igal sügisel valmistavad esimese nelja klassi õpilased erinevatest sügisandidest värvikirevad eksponaadid, mis kooli aulas kõikidele vaatamiseks üles pannakse.

Eelkool


Uuel sügisel kooliminevate lastele koolikeskkonna tutvustamiseks ning nende arengu toetamiseks mõeldud eelkool lõpeb alati ühe vahva lõpupeoga.

Õpetajate päeva tähistamine


Iga õpetajate päev on koolis eriline ja erinev ning pakub rõõmu nii õpetajatele kui osaliselt nende tööd sel päeval tegevatele õpilastele. Toimub ka päevakohane kontsert-aktus, mille muudavad lõbusaks õpilaste etteasted.

Mälumängud 5.- 8. klassi õpilastele


Traditsiooniline mälumäng toimub mitmes voorus läbi terve õppeaasta ning se
da korraldab kooli õpilasesindus.

Kooli sünnipäeva tähistamine


Kooli sünnipäeva tähistamine toimub igal aastal detsembri alguses. Hommik algab traditsioonilise maiusepakkumisega fuajees ning jätkub pidulike ja sünnipäevale omaselt rõõmsate kontsert-aktustega aulas.

Jõululaat


Detsembri alguses toimuv kõikidele külalistele avatud jõululaat toob kokku nii väiksed kui suured. Lapsed valmistavad selleks puhuks koos oma vanematega põnevaid küpsetisi ja käsitööd. Tehakse ka piparkooke ja avatud on kohvik ja näitus, toimuvad töötoad. Lisaks oma õpilastele on kutsutud kaasa tegema ka Kivikese lasteaia lapsed.

Jõulukontsert ja teised jõuluüritused


Jõuludele eelnev nädal on koolis alati täis erinevatele vanuserühmadele mõeldud jõulupidusid ning etendusi. Kogu nädala kulminatsiooniks on aga pikaajalise traditsiooniga jõulukontsert, mis viimastel aastatel on toimunud Jaani kirikus.

Vene keele tähestikupidu


Kalendriaasta alguses toimuval tähestikupeol osalevad kõik vene keelt õppivad 5.klasside õpilased. Loetakse luuletusi, esitatakse lühimonolooge ja dialooge, lauldakse ja etendatakse vene muinasjutte. Peole on alati kutsutud ka 4.klasside õpilased, kellel on hea võimalus tutvuda vene keelega, et 5.klassis selle õppimisega algust teha.

Mälumänguturniir "Mõtteragin"


2008. aastal alguse saanud traditsiooniline Tartu linna ja maakonna koolide 2. klasside õpilaste mälumänguturniir „Mõtteragin” koosneb kahest voorust. Sügisel toimub võistlus veebipõhiselt kodukoolides ning talvel saavad parimad koolid kokku meie koolis toimuvas finaalvoorus, kus toimub võistlus "Kuldvillaku" põhimõttel. Ühes võistkonnas on 4 last ning igast koolist võib osaleda kuni kaks võistkonda. 

Algklasside lugemisõhtu


Südatalvel toimuva lugemisõhtu eesmärgiks on 1.- 4. klasside õpilaste lugemishuvi süvendamine ja huvi tekitamine raamatute lugemise vastu. Lugemisõhtul toimub kohtumine ja vestlus tuntud lastekirjanikuga. Seejärel toimuvad lahedad tegevused töötubades, kus õpetajad viivad läbi erinevaid mängulisi lugemisega seotud tegevusi.

Õpilaste isetegevuslikud teatrietendused
Koolis tegutsevad eesti- kui saksakeelsed näiteringid toovad õpilasteni igal aastal mitu lahedat ja põnevat teatritükki.

Koolisisesed spordivõistlused


Kehalise kasvatuse õpetajate eestvedamisel ei möödu kuud kui ei toimuks mõnda võistlust, kus lapsed teineteiselt mõõtu võtta saavad.

Vabariigi aastapäevale pühendatud üritused


On traditsiooniks, et Eesti sünnipäeva tähistatakse koolis mitmete pidulike aktuste, kontsertide, näituste, viktoriinide ja põnevate kohtumistega tuntud isikutega (fotol: kultuuripärandiaasta saadik Ivo Linna). Mitu aastat järjest on peetud ka Vabariigi aastapäevale pühendatud õpilastevahelist laskmisvõistlust.

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele


Kevad-talvel toimuvale direktori vastuvõtule kutsutakse kooli tublimad õpilased, nende vanemad ja klassijuhatajad. Üheskoos kuulatakse-vaadatakse pidulikku kontserti, millele järgneb direktori vastuvõtt koos pidulauaga.

Avatud uste päev


Ajal, mil lapsevanemad kohtuvad õpetajate ja direktoriga, sisustatakse laste aega põnevate sportilike mängudega.

9. klasside saksa keele osaoskuste olümpiaad


Olümpiaad toimub meie kooli algatusel alates 2010. aastast. Osalevad 9. klasside õpilased nii linna kui ka maakonna koolidest. Olümpiaad koosneb kirjalikust ja suulisest osast ja hõlmab nelja osaoskust: kuulamist, lugemist, keelestruktuure ja rääkimist.

Emakeelenädal ja kõnevõistlused


Emakeele päeva nädala kulminatsiooniks on õpilaste kõnevõistlus, mida hindab õpetajatest koosnev žürii.

Hans Hase sünnipäev


Hans Hase ehk jänes Hans saadab lapsi ja õpetajaid, käpiknukuna ja laulude peaosalisena, varajase saksa keele õppe maailma. Tema sünnipäevaks valmistavad lapsed koos õpetajatega ette etenduse, laulud, riimid ja tantsud jänkupoiss Hansu ja tema sõprade tegemistest. Seda etendatakse kõikidele varajast saksa keele õpet läbiviivate Tartu linna ja maakonna lasteaedade lastele õppeaasta lõpetamiseks.

Kevadkontsert


Kevadkontsert on rõõmus kevadine pidu, kus koorid, solistid, etlejad, näitetrupid ja tantsijad esitavad aasta jooksul õpitud laule, tantse ja näidendeid. Tavaliselt on kevadkontsert toimunud ühe läbiva stsenaariumi alusel. 2013. aastal valmis kontsert aga õpilaste loovtööna.

Väljasõit olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel silma paistnud õpilastele


Enne kooliaasta lõppu on saanud heaks traditsiooniks viia kõik olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel silmapaistnud õpilased ühepäevasele väljasõidule mõnda põnevasse Eestimaa paika. Külastatud on kohti alates Matsalust kuni Sinimägedeni, Pokumaad ja Piusa koopaid. Samuti on tee viinud Lennusadamasse ja ETV muuseumi Tallinnas.

Põnevad kohtumised õpilastele


Traditsiooniks on korraldada õpilastele põnevaid kohtumisi
erinevate elualade esindajatega. Fotol on lapsed ja direktor koos Tartu Ülikool/Rock'i korvpallivõistkonnaga, mille järel sai Raatuse koolist ametlik Rocki fännide kool, mida tähistab meie fuajees olev kõikide mängijate ja treenerite autogrammidega seinaplagu.

Viimase koolipäeva aktused


Traditsiooniliselt kogunevad enne suure suvevaheaja algust kõik 1.-8. klasside õpilased kooliaastat lõpetavatele aktustele, mis toimuvad ilusa ilma korral sageli koolimaja ees õues. Peetakse meeles parimaid ja esinevad õpilased.

Põhikooli lõpuaktused


Ühteaegu kurb kui lõbus päev, millest kindlasti jääb peale rõõmsam pool. Kõlavad tänusõnad oma headele õpetajatele ja õhku jääb taaskohtumisootus oma toredate koolikaaslastega.

Osalemine erinevates projektides

Meie koolil on traditsiooniks osaleda aktiivselt erinevates rahvusvahelistes ja siseriiklikes projektides. Eesmärgiks on siin ennekõike laste silmaringi avardamine, sotsiaalsete oskuste ja võõrkeeleoskuse arendamine. Olgu traditsioonide rubriigi lõpus toodud mõned fotod ka nendest ettevõtmistest.


Õpilased ja õpetajad koos oma eakaaslastega Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Itaaliast 2013. aasta kevadel toimunud Comeniuse projektikohtumisel Göteborgis


2013. aasta kevadel Eesti Olümpiaakadeemia ja Tartu Ülikooli Spordiklubi toetusel toimunud "II Kooliolümpia" on loodetavasti aluseks uue ja toreda traditsiooni kujunemisele


2013. aasta üheks tippsündmuseks koolis olid kindlasti Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna õppekava rakendamist toetavate projektide raames toimunud 2 päeva väldanud õpi ja töötubade päevad "Igas aines on ainest"