Vali keel

Igal koolil on rida ettevõtmisi ja üritusi, mis aegade pikku vormuvad kooli traditsioonideks ning kujundavad tema näo. Järgnevalt on toodud lühike ülevaade meie olulisematest traditsioonidest.

Kuu Tegijate tunnustamine


Kooli juhtkond annab igal kuul välja Kuu Tegija aunimetusi Raatuse kooli õpilastele, töötajatele ja meie sõpradele. Aunimetuse pälvivad need, kelle tegu on kaasa aidanud Raatuse kooli maine kujundamisele ja arengule ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda ka Tartust kaugemal.

Kooliaasta avaaktused


On traditsiooniks, et esimesse klassi astujad sammuvad avaaktusele koos lõpuklassi õpilastega.

Spordipäev


Septembrikuus Tartu Ülikooli staadionil toimuval spordipäeval on alati kohal kogu koolipere.

Sügise sünnipäeva tähistamine algklassides


Kustkohast need puulehed teavad, et aeg on neil kollaseks minna? Nii on küsitud Leelo Tungla luuletuses. Või siis: Mismoodi need oravad teavad, et pähkleid peab koguma varuks? Kust lapsedki teavad, et peavad koolis käima, kui tarkust on vaja? Sügise sünnipäeval me vaatame muutuseid looduses, peame fotojahti oravatele ja kollastele lehtedele, meisterdame koos sügisele sünnipäevaks salati või lehekee, teeme kompositsiooni ta andidest ja laulame.

EelkoolUuel sügisel kooliminevate lastele koolikeskkonna tutvustamiseks ning nende arengu toetamiseks mõeldud eelkoolis peetakse ka jõulupidu ning eelkool ise lõpeb alati ühe vahva lõpupeoga.

Õpetajate päeva tähistamine


Iga õpetajate päev on koolis eriline ja erinev ning pakub rõõmu nii õpetajatele kui osaliselt nende tööd sel päeval tegevatele õpilastele. Toimub ka päevakohane kontsert-aktus, mille muudavad lõbusaks õpilaste etteasted.

Kooli sünnipäeva tähistamine


Kooli sünnipäeva tähistamine toimub igal aastal detsembri alguses. Hommik algab traditsioonilise maiusepakkumisega fuajees ning jätkub pidulike ja sünnipäevale omaselt rõõmsate kontsert-aktustega aulas.

 

Jõulukontsert ja teised jõuluüritused


Jõuludele eelnev nädal on koolis alati täis erinevatele vanuserühmadele mõeldud jõulupidusid ning etendusi. Kogu nädala kulminatsiooniks on aga pikaajalise traditsiooniga jõulukontsert, mis viimastel aastatel on toimunud Jaani kirikus.

Algklasside lugemisõhtu


Südatalvel toimuva lugemisõhtu eesmärgiks on 1.- 4. klasside õpilaste lugemishuvi süvendamine ja huvi tekitamine raamatute lugemise vastu. Lugemisõhtul toimub kohtumine ja vestlus tuntud lastekirjanikuga. Seejärel toimuvad lahedad tegevused töötubades, kus õpetajad viivad läbi erinevaid mängulisi lugemisega seotud tegevusi.

Õpilaste isetegevuslikud teatrietendused
Koolis tegutsevad eesti- kui saksakeelsed näiteringid toovad õpilasteni igal aastal mitu lahedat ja põnevat teatritükki.

Koolisisesed spordivõistlused


Kehalise kasvatuse õpetajate eestvedamisel ei möödu kuud kui ei toimuks mõnda võistlust, kus lapsed teineteiselt mõõtu võtta saavad.

Vabariigi aastapäevale pühendatud üritused


On traditsiooniks, et Eesti sünnipäeva tähistatakse koolis mitmete pidulike aktuste, kontsertide, näituste, viktoriinide ja põnevate kohtumistega tuntud isikutega (fotol: kultuuripärandiaasta saadik Ivo Linna). Mitu aastat järjest on peetud ka Vabariigi aastapäevale pühendatud õpilastevahelist laskmisvõistlust.

Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele


Kevad-talvel toimuvale direktori vastuvõtule kutsutakse kooli tublimad õpilased, nende vanemad ja klassijuhatajad. Üheskoos kuulatakse-vaadatakse pidulikku kontserti, millele järgneb direktori vastuvõtt koos pidulauaga.

9. klasside saksa keele osaoskuste olümpiaad


Olümpiaad toimub meie kooli algatusel alates 2010. aastast. Osalevad 9. klasside õpilased nii linna kui ka maakonna koolidest. Olümpiaad koosneb kirjalikust ja suulisest osast ja hõlmab nelja osaoskust: kuulamist, lugemist, keelestruktuure ja rääkimist.

Kevadkontsert


Kevadkontsert on rõõmus kevadine pidu, kus koorid, solistid, etlejad, näitetrupid ja tantsijad esitavad aasta jooksul õpitud laule, tantse ja näidendeid. Tavaliselt on kevadkontsert toimunud ühe läbiva stsenaariumi alusel. 2013. aastal valmis kontsert aga õpilaste loovtööna.

Raatuse lauluvõistlus


Loodetavasti pikka aega kestvale traditsioonile pandi alus 2018. aasta novembris, millest saab pikemalt lugeda siit.

Väljasõit olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel silma paistnud õpilastele


Enne kooliaasta lõppu on saanud heaks traditsiooniks viia kõik olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel silmapaistnud õpilased ühepäevasele väljasõidule mõnda põnevasse Eestimaa paika. Külastatud on kohti alates Matsalust kuni Sinimägedeni, Pokumaad ja Piusa koopaid. Samuti on tee viinud Lennusadamasse ja ETV muuseumi Tallinnas.

Põnevad kohtumised õpilastele


Traditsiooniks on korraldada õpilastele põnevaid kohtumisi
erinevate elualade esindajatega. Fotol on lapsed ja direktor koos Tartu Ülikool/Rock'i korvpallivõistkonnaga, mille järel sai Raatuse koolist ametlik Rocki fännide kool, mida tähistab meie fuajees olev kõikide mängijate ja treenerite autogrammidega seinaplagu.

Viimase koolipäeva aktused


Traditsiooniliselt kogunevad enne suure suvevaheaja algust kõik 1.-8. klasside õpilased kooliaastat lõpetavatele aktustele, mis toimuvad ilusa ilma korral sageli koolimaja ees õues. Peetakse meeles parimaid ja esinevad õpilased.

Tutipäeva tähistamine

Üheksandike viimane koolikell, mil tullakse lapselikult riietatuna kooli ja mängitakse 1 klassidega erinevaid mänge.

Põhikooli lõpuaktused


Ühteaegu kurb kui lõbus päev, millest kindlasti jääb peale rõõmsam pool. Kõlavad tänusõnad oma headele õpetajatele ja õhku jääb taaskohtumisootus oma toredate koolikaaslastega.

Osalemine erinevates projektides

Meie koolil on traditsiooniks osaleda aktiivselt erinevates rahvusvahelistes ja siseriiklikes projektides. Eesmärgiks on siin ennekõike laste silmaringi avardamine, sotsiaalsete oskuste ja võõrkeeleoskuse arendamine. Olgu traditsioonide rubriigi lõpus toodud mõned fotod ka nendest ettevõtmistest.


Õpilased ja õpetajad koos oma eakaaslastega Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Itaaliast 2013. aasta kevadel toimunud Comeniuse projektikohtumisel Göteborgis


2013. aasta kevadel Eesti Olümpiaakadeemia ja Tartu Ülikooli Spordiklubi toetusel toimunud "II Kooliolümpia" on loodetavasti aluseks uue ja toreda traditsiooni kujunemisele


2013. aasta üheks tippsündmuseks koolis olid kindlasti Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna õppekava rakendamist toetavate projektide raames toimunud 2 päeva väldanud õpi ja töötubade päevad "Igas aines on ainest"

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820