Õpilaste toetamiseks on koolis loodud toimiv tugisüsteem. Tugisüsteemi ülesanne on püüda ennetada õpi- ja käitumisprobleeme ning võimalikult vara välja selgitada, millist tuge õpilane vajab ning abistada last just talle sobiva tugimeetme abil. Õpilaste toetamise tagab kooli ja kodu tihe ning järjepidev koostöö.

Vasakul olevatest tugiteenuste alamenüüdest leiate kõikide meie tugispetsialistide kontaktid ning lühikese ülevaate nende tegevus- ja vastutusvaldkondadest.

Koolis tegutseb ka tugikomisjon, kus oodatakse õpilasi ja lapsevanemaid jagama oma rõõme, muresid ja muidu vahvaid ideid. Üheskoos leiame lahendusi ja loome võimalusi teiste toetamiseks.

Peamised valdkonnad, millega tugikomisjon tegeleb:

- tunnivaatlused õpilaste ja õpetajate toetamiseks;

- vajaduspõhine lastevanemate nõustamine;

- koostöös klassijuhatajaga õppeaasta jooksul laste abivajaduse hindamine ja otsused teenusele saajate osas;

- õpilaste vaimse tervise toetamine (nii individuaal- kui ka rühmavestlused);

- sinu ideedele ja ettepanekutele kaasamõtlemine ja nende elluviimise toetamine.


Vaata ka:

Tugiteenuste rakendamise visuaalne skeem

Õpilase nõustamise, õpiabi- ja tugisüsteemide rakendamise kord


Kasulikud lingid:

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Rajaleidja

KOOLIKIUSAMINE

Mida teha kui Sind kiusatakse, kui Sina oled kiusaja?

Mida teha kui Sinu laps on ohver / kiusaja?
Mida teha, kui märkad kiusamist?

Kiusamistemaatiline miniõpik lapsevanemale

Kool kiusamisest vabaks - lasteombudsmani koduleht

Nõustamisvoldik "Kool kiusamisest vabaks"


VAIMNE TERVIS

Kuidas olla vaimse tervise heaoluseisundis, milles

- oled suuteline realiseerima oma võimeid,
- tuled toime igapäevase elu pingetega,
- suudad töötada tootlikult ja tulemusrikkalt,
- ning ühtlasi oled ka võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks?

Vaimse tervis teemade käsitlused ja nipid toimetulekuks sh app'id:

peaasi.ee

enesetunne.ee

Vaimne tervis, kui vaimne heaolu – infomaterjal noortele

Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks (infokogumik laste vaimse tervise häiretest)

Vaimse tervise märkamine ja probleemide ennetamine koolis
Autorid: Kadri Järv-Mändoja, Kärt Käesel, Ene Pill, Maire Riis

Vaimse tervise info WHO käsitluse põhjal


INTERNET JA ARVUTID

Targalt internetis

Abi arvutisõltuvuse korral

Laste ja noorte digisõltuvus – kuidas märgata ja mida teha

Videoklipid:

Postita targalt 1

Postita targalt 2

Tunne oma netisõpru 1

Interneti ohud ja võimalused läbi huumori


UIMASTID

Mis on uimastid? Uimastite mõju.
Info ka lapsevanemale – kuidas aidata oma last?

narko.ee


LASTEABI

Lasteabi koduleht

Lasteabi telefon - 116 111 + infoklipp 1, infoklipp 2 ja infoklipp 3