Vali keel

Lühidalt peamisest

Blue Countries on kuues riigis asuvate koolide lapsi ja õpetajaid ühendav Erasmus+ projekt, mille läbivaks teemaks on aine, milleta keegi meist elus püsida ei saaks - vesi! 

Lisaks meie koolile osalevad projektis veel erinevad koolid Iirimaalt, Kreekast, Poolast, Rumeeniast ja Itaaliast. 

Vee teema läbivad õpilased ka oma stuudiumi jooksul ning projekti rahvusvahelise mõõtmega tahame tuua sellese lisavärve ja pakkuda lastele võimaluse teha seda koostöös viie erineva riigi koolide lastega. Samuti tuua teoreetilised teadmised rohkem praktilisse vormi.

Projekt kestab kaks aastat (kuni 2020 suveni), mille jooksul toimub rida põnevaid teemakohaseid tegevusi nii siin kui sealpool riigipiire. Iga projekti mobiilsustesse osalema valitud õpilane (kokku 20) saab osaleda ühes välismobiilsues. Ka need, kes välismobiilsustes osaleda ei saa, saavad osa päris mitmetest projektiga seotud tegevustest tavaliste koolipäevade raames. 

Kui tuua välja vaid mõned projekti teemakohased märksõnad, siis need on:
- inimese mõju vee kvaliteedile ja selle mõju inimesele
- pinnavee olulisus ja reostusallikaid
- keskkonnakaitse

Projekti eesmärgiks on iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, keskkonnateadlik ja vastutustundlik kodanik, paremate sotsiaalsete, eneseväljendus- ja keeleoskustega julgem ja aktiivsem õpilane. 

Seda soovime saavutada läbi rahvusvahelise koostöökogemuse ja ökoloogiliste protsesside parema tundmise.

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus praktiliste töötubade teemadeks muuhulgas:
- vee koostis
- reostus
- vee-elustik
- pinnavee olulisus
- reovee puhastus
- inimtegevuse mõju veekogudele
- soojuspaisumine ja märgamine
- heitvesi ja reovesi

Olulisel kohal on rühmatöö arendamine, esitlus- ja kuulamisoskuse treenimine.

Projekti temaatiliste tegevuste kõrval on äärmiselt olulised need kogemused ja oskused, millele igasugune rahvusvaheline koostöö, reisimine ja uutes situatsioonides olemine, inimesele pakub ja annab. See, mida tööandjad täna kõige enam inimestelt ootavad - sotsiaalsed oskused, koostööoskus, ootamatutele probleemidele ootamatute lahenduste leidmine, kastist välja mõtlemine, julgus ise leida, püstitada, otsustada ja lahendada. 

Nende oskuste areng on meil iga rahvusvahelise projekti kõige olulisem fookus. Mõistagi oleme monitoorinud ja loodame näha positiivset mõju ka paljude teiste faktorite osas, nagu näiteks:

- baasoskuste areng rõhuga ökosüsteemidega seotud kompetentsidel
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest 

Projekti tehniline üldkoordinaator Raatuses on arendusjuht Rene Leiner ja projekti pedagoogiline koordinaator õpetaja Aigrid Kõõra.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego (Poola)

Istituto Comprensivo"J.Stella" (Itaalia)

Scoala Gimnaziala Nr 5 (Rumeenia)

Strabraggan National School (Iirimaa)

15o Dimotiko Sholio Rethymnou (Kreeka)

Lingid ja seotud uudised:

Projekti kodulehekülg 

Projekti uudiskiri nr 1

Projekti uudiskiri nr 2

Projekti uudiskiri nr 3

Projekti uudiskiri nr 4

Projekti uudiskiri nr 5

        Łódźi tööstusmaastikel vee päritolu uurimas

        Fotogalerii - Blue Countries projektindal Poolas


Siniste riikide projekt viis lapsed Lõuna-Itaaliasse

Fotogalerii - Blue Countries Itaalia 2019

Nädal Iirimaa minikoolis

Fotogalerii - Blue Countries projektiga Iirimaal 2019

Viie riigiga eega seotud müüdid ja legendid - The Thoughts of Water

Video projektis osalevate riikide ökosüsteemidest

Eesti vesi sisustas viie riigi külaliste päevad 

Fotogalerii - Blue Countries Eesti nädal

Eriolukorra eelne seiklus Kreeta saarel

Fotogalerii - Blue Countries projektinädal Kreetal

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820