Projekti kokkuvõte

Euroopa Liidu elukestva õppe programmi iseseisva alaprogrammi Comenius õpilaste õpirände projekti raames saab 5 Tartu Raatuse Kooli õpilast 2013/2014. õppeaasta jooksul viibida 3 kuud Itaalia partnerkoolis IIS Liceo Scientifico A. Einstein, asukohaga Torinos.  Samal ajal viibivad neli Itaalia õpilast meie koolis.

Eesmärgid

Projekti peamine eesmärk on kogemuste omandamine uues keele- ja kultuuriruumis toimetulekul, suhtlemisel erinevate inimestega, uute suhtevõrgustike loomine, Eesti riigi ja kultuuri tutvustamine Itaalias. Samuti võimaldab selline õpiränne õppida uut keelt, õppides tutvuda Itaalia koolisüsteemiga, luua seoseid ja võrdlusi. Kindlasti õpetab ta noori inimesi olema rohkem iseseisvamad, arendab nende suhtlemisoskusi ja laiendab silmaringi. Pikk kodust eemalolek suurendab kindlasti ka õpilaste stressitaluvuse võimet jms.

Projekti eesmärgiks on omada positiivset mõju järgnevatele õpilaste isiklikele omaduste arengule:

- eneseareng
- enesekindlus ja avatus
- eneseusaldus
- keeleoskus
- interkulturaalsed oskused

Tegevused

Õpilaste valik, vajaliku dokumentatsiooni täitmine, vastuvõtvate perede valik, rahataotluse vormistamine, õpilaste ja nende perede õpirändeks ettevalmistus, mentorite ja kontaktõpetajate määramine, õpilepingu koostamine, kriisiplaani koostamine, keeleõppe korraldamine, õpirändesse minek, peale õpirännet kokkuvõtete tegemine ja aruandlus.


Tulemused

Kuni viis Tartu Raatuse Kooli õpilast on Torinos õpirändes käinud, saavutatud on püstitatud eesmärgid.

Seotud uudised ja blogid:

Elavad inimesed ja veider toit jätsid noortele ereda mulje / Postimees, 11.02.2014/

Eestlaste uskumatud seikulsed Itaalias

Saabusid vahetusõpilased Itaaliast

Noored vahetujad leidsid üksteiselt tuge /Tartu Postimees, 7.12.2013/

Eestlased visati itaaliakeelsesse vette /Tartu Postimees, 7.12.2013/

Itaalia vahetusõpilased veetsid Tartus põneva aja

Vita in Torino - Eesti õpilaste blogi

Tre mesi in Torino - Karl Kivi blogi


Seotud galerii:

Itaallaste seiklused Eestis