...

Vastuvõtuajad:

 

Tegevused

♦ Õppimine on tihedalt seotud kõnega. Logopeedilise töö eesmargiks koolis on abistada lapsi, kellel tekivad õpiraskused, mis tulenevad suulise- ja kirjaliku kõne arengu probleemidest. Logopeedi ülesandeks on vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid. Oluline on järjekindel töö ja koostöö nii õpetajate kui lastevanematega. Töö toimub väikestes rühmades, kus on neli kuni kuus õpilast.