Vali keel

Meie koolil on traditsiooniks osaleda aktiivselt erinevates rahvusvahelistes ja siseriiklikes projektides. Eesmärgiks on siin ennekõike laste silmaringi avardamine, sotsiaalsete oskuste ja võõrkeeleoskuse arendamine.

Projektides osalemine aitab kaasa laste maailmapildi mitmekesisusele, uute sõprade leidmisele ning on selgelt positiivse mõjuga ka õppetööle.

Projektide alamenüüdest leiate info meie projektide kohta. Kõikide projektide kontaktisikuks meie koolis on arendusjuht Rene Leiner.

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820