Eriolukorra lõppemiseni leiavad õpilased konsultatsioonide ajad jooksvalt Stuudiumist.