Vali keel

Toomas Kink - direktor
Kristi Eelmäe - õppekorraldusjuht

Rene Leiner - õppearendusjuht
Marju Lille - noorsoo ja kultuuritegevuse juht
Riina Tombak - haldusjuht
Kristiina Pavlenko - I kooliastme õppetooli juht
Aire Rillo - II kooliastme õppetooli juht
Aigrid Kõõra - III kooliastme õppetooli juht

Svetlana Teras - kantselei juhataja

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820