Vali keel

Lühidalt peamisest


Erasmus+ rahvusvaheline projekt, mille akronüüm on TIME keskendub suures plaanis teatrile/draamale ja läbi selle ka euroopalikele väärtustele, partnerriikide ja -rahvaste paremale tundmisele jne. Draama ongi siin vahendiks iseseisva, motiveeritud, ennastjuhtiva, ettevõtliku, kriitiliselt mõtleva ja elus hakkamasaava isiksuse arenguks paljukultuurses Euroopas.

TIME projekti teeme koos kahe kooliga, millest üks asub Lourosas, Portugalis ja teine Częstochowas, Poolas. 

Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida draamaõppega seotud õppimis- ja koolitustegevusi ning igas riigis ka üks mobiilsusnädal, kus muuhulgas valmivad lühinäidendid, osaletakse erinevates töötubades jne. Eestis toimuv õpilaste mobiilsusnädal keskendub põhjalikumalt foorumteatri olemusele, ühistöös valmib foorumteatri etendus.

Projekti mobiilsustesse on kaasatud meie koolist 20 õpilast, kellest pooled saavad osa projektinädalast ühes ja pooled teises partnerkoolis. Lisaks toimub erinevaid projektiga seotud tegevusi ka kohapeal ning Skype ja eTwinningu suhtluskanalite kaudu peetakse ühiseid videokohtumisi. 

Iga rahvusvaheline projekt annab lastele justnimelt võimaluse arendada ennekõike oma sotsiaalseid oskusi ning seda olukordades, mida igapäevane koolipäev ei paku. Mõistagi avardab see igaühe silmaringi, võimaldab reisida ja suhelda erinevatest kultuuridest ja riikidest pärit eakaaslastega, näha teisi koole ja riike.

Projekti pedagoogiline koordinaator meie koolis on Kadri Kosk ning õpetajatest aktiivsemalt kaasatud Mailiis Meitsar. Arendusjuht Rene Leiner vastutab kogu tehnilise poole ja üldkoordineerimise eest.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, Lourosa (Portugal)

Szkola Podstawowa nr 41, Częstochowa (Poola)


TIME koordinaatorite tiim Lourosas (Portugal). Raatuse rahvast on esimeses reas vasakult komas Kadri Kosk. Mailiis Meitsari leiame teisest reast vasakult esimesena ja samas reas paremalt esimene on Rene Leiner.


Lingid ja seotud uudised: 

TIME projekt sai hoo sisse Portugalis

TIME projekt Portugalis (galerii)

Poola inspireeris, armastas ja õpetas

TIME Poola 2019 (galerii)

Foorumteater pakkus kolme riigi lastele unustamatu nädala

TIME Tartu projektinädal (galerii)

 

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820