Tartu Raatuse Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Me rakendame TEK põhimõtteid oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi kooli ettevõtmistesse ja üritustesse. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

On oluline, et õpilastel, õpetajatel kui teistel kooli töötajatel oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Meie jaoks on oluline, et  inimsuhted, tunniplaan, kodukord, sisekliima ja toitlustus kannaksid oma alustes tervisliku elustiili väärtusi ja põhimõtteid, millest peame lähtuma ka ruumide sisustuse, valgustuse ja õhuvarustuse planeerimisel.

TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

Tartu Raatuse Kooli Tervisenõukogu koosseis:

Toomas Kink - direktor
Merle Saar - sotsiaalpedagoog
Ele Külm - kooli õde
Luule Vaht - klassiõpetaja
Mare Leivo - klassiõpetaja
Aigrid Kõõra - inimeseõpetuse ja bioloogia õpetaja
Tuuliki Vuks - käsitöö- ja kodunduse õpetaja
... - õpilane
... - koolipsühholoog
Eliise Vainurm- HEVKO