Vali keel

Tartu Raatuse Kool on Tartu kesklinnas asuv pika ajalooga põhikool. Oleme esimene kool Tartus ja üks väheseid Lõuna-Eestis, kus alates 1. klassist õpitakse A-keelena kas saksa või inglise keelt. 

Meie kooli keskne eesmärk on alati õpilane ja individuaalne lähenemine igale lapsele. Samuti on meile oluline õppimist toetav hindamine, mistõttu toimub esimeses ja teises kooliastmes hindamine läbi suuliste ja kirjalike sõnaliste hinnangute. 

See võimaldab lapsele ja tema vanematele anda paremat sisulist tagasisidet lapse arengust, teadmistest ja oskustest. Kunsti-, muusika-, tehnoloogia- ja liikumisõpetuses, kirjanduses ja inimeseõpetuses rakendame mitteeristavat hindamist.

Lühiülievaadet kooli ajaloost ja tänase päeva tegemistest saab lugeda siit.

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820