2018/2019. õppeaastal sai Raatuses teoks üks omanäoline suurprojekt, millele leidub küll meie projektipagasis analooge, kuid mitte päris sellises mastaabis ja sellise läbimõeldusastmega, nagu projekt Healthy Nutrition seda oli. Töötati koos õpilaste ja õpetajatega Reykjaviki Melaskolist Islandil. Projekti jooksul külastasid mõlemat riiki nelja erineva mobiilsuse jooksul 25 õpilast ja 9 õpetajat.


Pikk päevatee viib sihile

Projekti finantseeriti Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.

Kõik sai alguse juba 2017. aasta alguses, kui projektipartnerid teineteist leidsid ja suhtlema hakkasid. Sama aasta sügisel sai teoks ettevalmistav visiit Reykjavikki, millest saab lugeda siit.

Jätkuprojekt kirjutati valmis 2017/2018. aasta talvel ning kevadeks oli käes ka positiivne vastus – rahastada 100% ulatuses. Mis muud kui käised üles kaarida ja tööle asuda. Islandi poolelt juhtis vägesid õpetaja Klaudia Migdal ja Eesti poole pealt pedagoogiline koordinaator Helina Mugra ja projekti üldkoordinaator Rene Leiner.


Õpetajad tegelesid kaheksa teemaga

Projekt sisse mahtus kaks alaprojekti, millest üks oli mõeldud õpetajatele ja teine õpilastele. Seda just seetõttu, et õpetajatel oleks võimalik rohkem kui tavaliste õpilastele orienteeritud projektide raames tutvuda teise riigi koolieluga, osaleda tunnivaatlustes, seminarides, anda ise tunde, valmistada ette seminare, õppematerjale jne. 

Õpetajate projekti keskmes oli kaheksa teemat – avatud õpiruum, teemapõhine õpe, õppimist toetav hindamine, üldpädevused, aktiivõppe meetodid, laste füüsiline aktiivsus ja toitumine, erivajadustega õpilased ja positiivne distsipliin klassiruumis.


Erinevad rõhuasetused

Raatuse õpetajate jaoks olid kindlasti olulisemad teemad, mis seotud õppimise ja õpetamisega avatud õpiruumis, kus islandlastel on meist võrreldamatult pikem kogemus ja paremad teadmised. Muidugi huvitas meie õpetajaid rohkem ka õppetöö läbiviimine erivajadustega lastega, teemapõhine õpe ja hindamine. Lisaks tutvuti ka nende kiusamist ennetava programmiga.

Veebruaris käisid Islandil õpetajad Helina Mugra, Maia-Eliisi Tagamaa, Anna-Liisa Kirsch, Mariliis Limbak, Riin Jürgenson ja projekti üldkoordinaator Rene Leiner. Kõigest, mis Islandil silma ja kõrva jäi, saab pikemalt lugeda õpetajate poolt kirjapandust uudisloo lõpus toodud lingilt.


Aktiivõppest joogani

Islandi õpetajate õppenädalal Eestis keskenduti aga rohkem meie õppekavale, aktiivõppe meetoditele, koostöisele õppele, metateemadele õppetöös ja õppimist toetavale hindamisele.

Kogu töö oli üles ehitatud nii, et esmalt toimus seminari vormis vastava teema lahtirääkimine ja sellele järgnes reaalne koolitund, kus nähti-kuuldi-ammutati seda kõike juba praktikas. Kõik õpetajad said erinevatele klassidele läbi viia ka ühe Islandi temaatilise tunni. Kuna õpetaja Klaudia tegeleb aktiivselt ka joogaga, siis andis ta 3.b klassile väga meeleoluka ja kasulikke harjutusi sisaldava joogatunni.


18 lehekülge jagatud tunnetust

Palju tööd toimus ka nö kaadri taga ehk vabal ajal kui õpetajad omavahel sundimatus miljöös aega veetsid ja seejuures ka koolitööst palju kõnelesid. Raatuse õpetajad viisid Islandil nähtu-kuuldu-õpitu põhjal läbi ka õpiringi oma kolleegidele.

Islandil käinud raatuslaste pikemaid märkmeidtähelepanekuid, rõhuasetusi ja mõtteid Islandil veedetud veebruari koolivaheaja nädalast saate pikemalt (tervelt 18 leheküljel) lugeda siit.

Vaata ka talvise Islandil käigu fotogaleriid, mis sisaldab lisaks koolides nähtule ka mõningaid põnevaid sissevaateid Islandi kunsti, Reykjaviki tänavatele ja Islandi loodusele.