1.-2. klass 3.-4. klass       5.-6. klass   7.-9. klass
  8:55-9:40 1. tund 1. tund   8:45-9:30   1. tund   1. tund
  9:50-10:35 2. tund 2. tund   9:40-10:25   2. tund   2. tund
  10:55-11:40 3. tund     10:35-11:20   3. tund   3. tund
  10:45-11:30   3. tund   11:30-12:15       4. tund
  11:50-12:35 4. tund 4. tund   11:40-12:25   4. tund    
  12:45-13:30 5. tund 5. tund   12:35-13:20   5. tund   5. tund
  13:40-14:25    Pikapäevarühm / Õpiabi / Huvitegevus   13:30-14:15   6. tund   6. tund
          14:20-15:05   7. tund   7. tund
          15:10-15:55   8. tund   8. tund

Söögivahetunnid Eerikal:

2. klass
 - 10:35
1. klass - 10:50 (pärast söömist liikumistund õues)
3. klass - 11:30
4. klass - 11:40

Söögivahetunnid Ploomi tänava majas:

5.a, 5.b, 6.a, 6.b ja 7.a klass (7. a klassi 4. tund algab 11.40) - 11:20
7.b, 8.a, 8.b , 8,c klass - 12:15
9.a ja 9.b klass - 12:25