Vali keel

Lühidalt peamisest

21. sajandi inimese kriitiliste oskuste hulka loetakse muuhulgas loovust ja innovatsiooni, keeruliste probleemide lahendamise oskust, süsteemset mõtlemist, oskust teha otsuseid, suhtlemist ja koostööd. Sellest kõigest on kantud ka antud rahvusvahelise projekti algne idee.

Nagu projekti pealkirigi ütleb, keskendutakse peamiselt koostööle, millel eraldi rõhk just kunstil ja loovusel.

Läbi projekti erinevate tegevuste ootame mõju ennekõike seal osalevatele õpetajatele, mis läbi nende kandub edasi õpilastele. 

Projekti käigus valmib muuhulgas hariduslikest koostöövormidest kõnelev tekstide kogumik, omavalmistatud dokumentaalfilm ning video Eestis toimuvast muusikalisest etendusest.

Projekt on rahastatud Erasmus+ programmist, mis on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Partnerid

CEIP Guernica /San Fernando de Henares, Hispaania(NB! Klikkides kooli lingil jõuad koolini, asukoha lingil klikkides näed aga seda, kus geograafiliselt see koht asub)

I.C.Bobbio /Bobbio, Itaalia/

ZŠ Hradná 22 Nové Zámky /Nové Zámky, Slovakkia/   

ZPO, Szkola Podstawowa /Strawczyn, Poola/  


Suur osa We Are CooperARTive'i koordinaatorite sõbralikust perest San Fernando de Henaresi CEIP Guernica koolis Hispaanias.


Eesmärgid

Õpetajate ja õpilaste koostöömeetoditel (cooperative learning) põhineva tulemusliku, iseseisva ja ajas jätkusuutliku õppija kujundamine ja toetamine.


Tegevused

Kõik projekti tegevused on moel või teisel kantud või inspireeritud Antoine de Saint-Exupéry raamatust "Väike prints" ning suunatud erinevatele koostööle orienteeritud õppevormidele. Lisaks õpetajate projektikohtumistele eri riikides ja tegevustele partnerkoolides, toimub ka kaks õpilastele suunatud projektinädalat. Üks Poolas, teine Eestis.

Eesti projektinädal keskendub muusikalise etenduse teostamisele, kus kõikidel osalistel on oma konkreetne vastutusala ja roll, alates backstage'i tegelastest kuni frontman'ideni välja. Poola projektinädala keskmes on "Väikese printsi" ainetel tehtavad skulptuurid.

Projekti käigus toimuvad ka õpilastele mõeldud workshopid ja erinevate koostöömeetodite katsetamised õppetöös. Läbi eTwinningu keskkonna toimuvad ka rahvusvahelised õpilaste kohtumised ja ühistööd üle veebi.


Tulemused

Projektil on rida lühi- ja pikaajalist mõjuootust sisaldavaid tulemusi:

- õpimotivatsiooni tõus
- koostöömeetodite laiem kasutus, kus rõhk ennekõike igaühe oskuste ja võimete paremal kasutamisel ühise lõpptulemuse saavutamisel
- arenenud loovus ja esteetika, mis inspireeritud "Väikese printsi" raamatust
- kriitilise mõtlemise areng
- parem probleemilahendamise oskus, julgus võtta vastu otsuseid, enesekindluse ja väljendusoskuse tõus
- keeleoskuse areng
- õpilaste paranenud sotsiaalsed oskused
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- õpilaste vastutusvõime, teadmised ja oskused ürituskorraldusest, suurem teadlikkus inimeseks olemisest, sotsiaalsetest suhetest
- rahvusvaheline koostöö õpetajate ja koolide vahel
- projektijuhtimise ja koostööoskuste areng projektis osalenud koolipere liikmetel
- projektis osalenud õpilaste perede suurem kaasatus kooliellu
- kooli maine tõus

Projekti käigus valmib muuhulgas hariduslikest koostöövormidest kõnelev tekstide kogumik, omavalmistatud dokumentaalfilm ning video Eestis toimuvast muusikalisest etendusest.


Lingid ja seotud uudised:

Projekti koduleht

Projekt eTwinningu Twinspace'is

Youtube'i pildirida esimeselt projektikohtumisest

Viie riigi koolide koostöö sai alguse Madriidis

Esimese projektikohtumise fotogalerii

Hispaania projektikohtumise kokkuvõte

17. sajandi Itaalias Väikest printsi otsimas

CoopART Itaalias (teise projektikohtumise fotogalerii)

Itaalia projektikohtumise kokkuvõte

We Are CooperARTive näitus Poolas (laste poolt valmistatud promotsioon)

Koostöönädal külalislahkes Poolas

CoopART Poolas (fotogalerii)

Video Poola projektinädalast

Üks prints, viis keelt, viis laulu - pikem ülevaade Eesti projektinädalast

CoopART projektinädal Tartus 1 (fotogalerii)

CoopART projektinädal Tartus 2 (fotogalerii)

CoopART projekti kokkuvõttev video 

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820