Põhikoolis 2019/2020. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  1.06.2020 eesti keel
  4.06.2020 matemaatika
  10.06.2020 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  10.-11.06.2020 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  24.-25.09.2019 7. klassidele - loodusvaldkond (kirjalik, elektrooniliselt)
  1.-2.10.2019 4. klassidele - loodusvaldkond (kirjalik, elektrooniliselt) 
  12.05.2020 3. klassidele - eesti keel (kirjalik, paberil)
  13.05.2020 6. klassidele - eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt)