Põhikoolis 2017/2018. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksamid
  1.06.2018 eesti keel (kirjalik)
  8.06.2018 matemaatika (kirjalik)
  13.06.2018 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  13.-14.06.2018 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  16.05.2018 6. klassidele - eesti keel (kirjalik)
  22.05.2018 6. klassidele - matemaatika (kirjalik) 
  24.05.2018 3. klassidele - eesti keel (kirjalik) 
  29.05.2018 3. klassidele - matemaatika (kirjalik)
    6. klassidele - ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik)