Põhikoolis 2019/2020. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  jääb 2020. aastal ära eesti keel
  jääb 2020. aastal ära matemaatika
  jääb 2020. aastal ära valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  jääb 2020. aastal ära valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  24.-25.09.2019 7. klassidele - loodusvaldkond (kirjalik, elektrooniliselt)
  1.-2.10.2019 4. klassidele - loodusvaldkond (kirjalik, elektrooniliselt) 
  jääb 2020. aastal ära 3. klassidele - eesti keel (kirjalik, paberil)
  jääb 2020. aastal ära 6. klassidele - eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt)