Põhikoolis 2023/2024. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  20.05.2024 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)
  31.06.2024 eesti keel (kirjalik)
  6.06.2024 matemaatika (kirjalik)
  12.06.2024 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik)
  12.-13.06.2024 valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline)
  12.-13.06.2024 valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  5.-6.09./9.-11.09.2023 A2 keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik, suuline) 7. klassidele
  18.-20.09.2023 eesti keel 7. klassidele
  20.-22.09.2023 eesti keel 4. klassidele
  25.-27.09.2023 loodusõpetus 4. klassidele
  27.-29.09.2023 loodusõpetus 7. klassidele
  2.-5.10.2023 A1 keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik, suuline) 4. klassidele
  12.-13/16.-17.10.2023 matemaatika 4. klassidele
  17.-20.10.2023 matemaatika 7. klassidele 
  31.10.2023 A2 keeletasemel inglise keel (kirjalik) III kooliastmele - 7. klassis sooritavad õpilased, kes õpivad antud võõrkeelt A-võõrkeelena
  31.10-3.11. / 6.11.2023 A2 keeletasemel inglise keel (suuline) III kooliastmele - 7. klassis sooritavad õpilased, kes õpivad antud võõrkeelt A-võõrkeelena
  17.-18.01.2024 A2 keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) III kooliastmele - 7. klassis sooritavad õpilased, kes õpivad antud võõrkeelt A-võõrkeelena ja 8. või 9. klassis õpilased, kes õpivad B-võõrkeelena
  17.-18.01.2024 A2 keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) III kooliastmele - 7. klassis sooritavad õpilased, kes õpivad antud võõrkeelt A-võõrkeelena ja 8. või 9. klassis õpilased, kes õpivad B-võõrkeelena
  7.-8.05.2024 I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass, kirjalik)
   9.-10.05.2024 II kooliastme sotsiaalvalkonna katseline tasemetöö (6. klass, kirjalik)