Põhikoolis 2020/2021. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  28.05.2021 eesti keel (kirjalik)
  3.06.2021 matemaatika (kirjalik)
  9.06.2021 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  9.-10.06.2021 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  21.-22.09.2020 7. klassidele - loodusõpetus
  23.-24.09.2020 4. klassidele - loodusõpetus
  28.-29.09.2020 7. klassidele - matemaatika
  30.09-1.10.2020 4. klassidele - matemaatika