Põhikoolis 2022/2023. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksam
  2.06.2023 eesti keel (kirjalik)
  7.06.2023 matemaatika (kirjalik)
  12.06.2023 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  13.-14.06.2023 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  19.-22.09.2022 matemaatika 4. ja 7. klassidele
  23.09/26.-27.09.2022 eesti keel 4. ja 7. klassidele
  10.-13.10.2022 loodusõpetus 4. ja 7. klassidele
  17.-18.10.2022 A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) III kooliastmele
  17.-21.10.2022 A2-keeletasemel inglise keel (suuline) III kooliastmele
  11.-12.01.2023 A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) III kooliastmele
  11.-12.01.2023 A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) III kooliastmele