Vali keel

Euroopa Liidu elukestva õppe programmi iseseisva alaprogrammi Comenius alt toimunud projekt "New Poverty" ("Uus vaesus") toimus aastatel 2011-2013.

 

Projektis osales lisaks Tartu Raatuse Koolile 4 partnerkooli:

Korpitien Koulu (Paltamo, Soome)
Angeredsgymnasiet (Göteborg, Rootsi)
Lyceum IIS Albert Einstein (Torino, Itaalia)
Kaiser-Karls-Gymnasium (Aachen, Saksamaa)

Lühikokkuvõte

Õpilased vanuses 14-18 aastat uurivad oma koduriigi sotsiaal-majanduslikke suundumusi (tööturg, hariduse ja ärisektori seosed, ebavõrduse kujunemise põhjused ja tagajärjed). Viies projekti partnerkoolis toimuvatel kohtumistel jagatakse teadmisi ja kogemusi ning analüüsitakse võimalusi, kuidas uue vaesuse teket läbi Euroopa haridussüsteemi pidurdada.

Eesmärgid

1. Õpilased oskavad analüüsida hariduse ja sotsiaal-majandusliku keskkonna seoseid ning
    pakkuda välja lahendusi.

2. Õpilased mõistavad paremini inimesi, kelle elukeskkond ning majanduslikust raskusest
    tingitud eluviisid on nende omast erinevad.

3. Õpilased rakendavad oma õpioskusi ning sotsiaalset pädevust, et töötada võõrkeeles IKT
    vahendeid kasutades viiest erinevast rahvusest koosnevas võrgustikus.

Tegevused

1. Projektitegevused Raatuse Gümnaasiumis (töötoad, õpilasseminarid, õppekäigud,
    rahvusvahelisi kohtumisi ettevalmistavad töörühmad jne) kogu projektiperioodi vältel.

2. Projekti tegevusi kajastava ning jäädvustava inglisekeelse veebikeskkonna loomine.
3. Projektikohtumised.

Kohtumised partneritega

Oktoober 2011: Turin IIS Albert Einstein (Itaalia)

Esimesel, projekti tegevuskava koordineerival kohtumisel Torinos 20.10.-23.10.2011 osalesid õpetajad Aire Rillo ning Marko Ringo. Paika pandi järgnevate kohtumiste kalender: veebruar 2012 Soomes, aprillis 2012 Eestis, novembris 2012 Saksamaal, veebruaris 2013 Itaalias ning mais 2013 Rootsis.


-------

Veebruar 2012: Paltamon lukio (Soome)

25.02. - 02.03.2012 toimus projekti esimene täismahus kohtumine Soomes, Paltamos. Meie koolist osalesid kohtumisel Eneli Läte, Paula Johanna Adamson (9.a), Andres Nöps, Ergo Kukk (9.b), õpetajatest Helina Mugra ja Marko Ringo. Nädala käigus anti vastastikku ülevaade vaesusest projektiriikides, külastati erinevaid tugiteenuseid pakkuvaid asutusi (Kimppa, Spartak).

-------

November 2012: Kaiser-Karls-Gymnasium (Aachen, Saksamaa)

24.11. – 01.12.2012 toimus projektikohtumine Saksamaal, Aachenis. Meie koolist osalesid kohtumisel Karl-Aksel Junker (9.b), Mihkel-Karl Pindma (9.b) ning 12.kl õpilane Greete Aren. Õpilasi saatsid õpetajad Kadri Tiismus ja Aire Rillo.

Kaiser-Karls-Gymnasium’is tutvustati noorte ettevõtluse võimalusi projektiriikides, toimusid arutelud Kreeka majandussuutlikkusest ja tööhõivest. Nädala jooksul külastati Aacheni ülikooli jäätmekäitlusinstituuti, sotsiaalkeskuse pood-ladu, jäätmetöötlusjaama ning kodutute varjupaika (Caritas).

-------

Veebruar 2013: IIS Liceo Scientifico A. Einstein (Torino, Itaalia)

16-23.02.2013 osalesid 7 Raatuse Gümnaasiumi õpilast, Merilin ja Marilin Soe, Anette Nappa, Maris Mägi, Keio Viitak, Andre Merilaid ja Kalle Tross, Torinos (Itaalia) toimunud Comenius New Poverty järjekordsel projektikohtumisel. Koos õpilastega viibisid Torinos õpetaja Kadri Kosk ja arendusjuht Rene Leiner.

Sisutiheda nädala jooksul tutvuti meie partnerkooli IIS Liceo Scientifico A. Einstein’iga, kus külastati erinevaid tunde, suheldi õpilaste ja õpetajatega ning kooli juhtkonnaga. Torino Linnaraamatukogus toimus õpilaskonverents, kus esinesid kohalike heategevusorganisatsioonide esindajad ning iga kool kandis ette kodus ettevalmistatud esitluse. Eestlased olid sel korral keskendunud puudega inimeste võimalustele tänases Eestis, sh mängiti ette ise tehtud intervjuu 19-aastaselt ratastooli jäänud firma EQUA juhi Tanel Joost'iga, kes oli just paar päeva varem pärjatud Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu poolt Aasta Ettevõtja tiitliga.

Meie õpilased osalesid ka kohaliku ülikooli telestuudios salvestatud veebitelevisiooni talk-show saates, kus käsitleti projekti teemaga seotud probleeme ja võimalikke lahendusi erinevates riikides.  Üheks põnevamaks osaks oli kindlasti erinevate heategevusorganisatsioonide (giovanipace.sermig.org, www.donbosco-torino.it) külastus, kus osaleti ka nt riiete sorteerimisel jms. Ametliku programmi sisse mahtus ka Torino abilinnapea Tom De Alessandri vastuvõtt linna raekojas. Projektinädala viimasel päeval anti lisaks vaimutoidule veidi ka kehalist koormust ning mängiti rahvusvaheliste segavõistkondadega võrkpalli.

Kultuuriprogramm hõlmas Torinos resideerinud kuulsaima barokiajastu arhitekti Filippo Juvarra projekteeritud Basilica di Superga ja selle 700 meetri kõrguse mäe otsast avanevate lummavate linnavaadetega ümbruse külastamist ning tutvumist Torino barokiajastu arhitektuuripärlitega, sh külastati ka Savoia aadlike ühte tähtsamat paleed Palazzo Madama’t (samuti Juvarra projekteeritud), kus tänasel päeval asub kohalik antiikkunsti muuseum.

Mõistagi käidi ka Torino linnasilueti sümbolina tuntud, kuulsas Mole Antonelliana's asuvas rahvuslikus kinomuuseumis (Museo Nazionale del Cinema) ning Kairo muuseumi järel suuruselt teist egüptoloogia alast kogu omavas Egiptuse muuseumis. Kõige selle kõrvalt jäi piisavalt aega ka omavaheliseks suhtluseks, jalutuskäikudeks ja uute koostöövõimaluste aruteludeks.


-------

Mai 2013: Angeredsgymnasiet (Göteborg, Rootsi)

10-15.05.2013 osalesid 4 Raatuse Gümnaasiumi õpilast (Merlin Vohla, Stiina Keskküla, Mark Penjam, Sander Meentalo) Göteborgis toimunud Comenius New Poverty viimasel projektinädalal, kus tehti kokkuvõtted projektist. Õpilasi saatsid Göteborgis õpetajad Aire Rillo ja Maigi Astok ning arendusjuht ja projekti koolipoolne koordinaator Rene Leiner.

Göteborgi projektinädal sisaldas õpilastele ja õpetajatele nii kultuuriprogrammi, tihedat suhtlust kaasõpilaste ja kolleegidega ning mõistagi projekti temaatilisi kohtumisi ja töötube.

Toimusid kohtumised sealse partnerkooli juhtidega, üheskoos külastati tunde. Projekti lõppkohtumisel valmistasid õpilased kaasavõetud fotode abil projekti ühise lõpptootena ette neli erinevat plakatit, millest valiti parim, mis ka kohaliku kooli trükikojas kõikidele partneritele välja trükiti (vt ülemist fotot) ning täna koolimajades üleval on.

Olulised oli kindlasti ka kohtumised partnerkoolides, kus õpivad väga erineva sotsiaalse tausta ja päritoluga õpilased. Kohtuti pea kahekümnest erinevast riigist pärit õpilastega, mille väärtust projektis osalenud õpilaste tolerantsuse ja maailmapildi avardumise osas ei saa kuidagi ülehinnata.

Kultuuriprogrammi raames külastasid õpilased Volvo ning Göteborgi moodsa kunsti (Röda Sten) muuseumeid. Üheskoos kõikide partnerkoolide õpilastega käidi ka kinos ning põhjamaade suurimas lõbustuspargis Liseberg. Kogu projektinädalale pani väärika punkti viimasel õhtul toimunud Rootsi partnerkooli galaõhtu, kus jagati erinevaid „Oscareid" parimatele õpetajatele ja õpilastele, kes erinevates valdkondades aasta jooksul silma olid paistnud. Erilist vürtsi lisasid spetsiaalselt selleks ürituseks moodustatud bändid, kes pidid esitama erinevates zhanrites lugusid. Igal juhul andis üritus silmad ette sellele, mida meiegi koolid võiksid tulevikus korraldada.

Projekti tulemused (avanevad linkidelt)

Projekti "New Poverty" e-raamat

Projekti "New Poverty" osalejate tagasiside kokkuvõte

Viimasel projektikohtumisel valminud plakat.

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820