Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseis

Joonas Aleksander Laipaik - õpilaste esindaja
Priit Laanoja
- vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Egle Säre - vanemate esindaja
Evelin Koitmaa - vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Mariia Mikhailova
 - vanemate esindaja

Gerli Kalberg - vanemate esindaja
Merle Saar - õppenõukogu esindaja

Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja

Andrus Punt - linna esindaja
Kristi Praakle - vilistlaste esindaja
Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid