Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseis

Marleen Meister - õpilaste esindaja
Evelin Koitmaa - vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Egle Säre - vanemate esindaja

Priit Laanoja - vanemate esindaja, hoolekogu esimees

Villu Soon
 - vanemate esindaja

Gerli Kalberg - vanemate esindaja
Merle Saar - õppenõukogu esindaja

Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja

Kristiina Tõnnisson - linna esindaja
Kristi Praakle - vilistlaste esindaja
Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid