Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseis

Joonas Aleksander Laipaik - õpilaste esindaja
Priit Laanoja
- vanemate esindaja
Egle Säre - vanemate esindaja
Margus Jäger - vanemate esindaja

Mariia Mikhailova
 - vanemate esindaja

Piret Sapp - vanemate esindaja
Merle Saar - õppenõukogu esindaja

Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja

Kristi Lain - linna esindaja
Kristi Praakle - vilistlaste esindaja
Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid