Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseis 2015/2016. õppeaastal

Margus Jäger - vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Jaak Sootak - õpilaste esindaja
Priit Laanoja
- vanemate esindaja
Piret Jõul
- vanemate esindaja
Vaido Lillemaa
- vanemate esindaja

Rein Laiuste - vanemate esindaja

Mihkel Laar - õppenõukogu esindaja
Mai Torim
 - õppenõukogu esindaja

Sigrid Karelson - linna esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid