Priit Allas - kunstiõpetus
Tiina Hallik
- saksa keel
Tõnis Hallaste - abiõpetaja

Vaike Hint - saksa keel
Mendi Ikkonen - logopeed
Tatjana Ivanova - vene keel

Maila Jürgenson - eesti keel ja kirjandus
Riin Jürgenson - klassiõpetaja
Silke Kachelmann
- saksa keel
Anna-Liisa Kirsch - klassiõpetaja (tööleping peatatud)
Mare Kiisk - klassiõpetaja
Kersti Kiudorf - abiõpetaja
Linda Kivistik - liikumisõpetus
Tatjana Konstantinova - vene keel
Kadri Kosk - draamaõpetus, kunstiõpetus
Lauri Kõlamets - füüsika, keemia
Aigrid Kõõra - loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus
Mihkel Laar - ajalugu, haridustehnoloog
Priit Laats - töö- ja tehnoloogiaõpetus
Mare Leivo - klassiõpetaja
Mariliis Limbak - klassiõpetaja
Kadri Lõnsu - eripedagoog, hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator (HEVKO)
Rain Lõpp - matemaatika
Mailiis Meitsar - inglise keel
Yulia Mironova - inglise keel
Helina Mugra - klassiõpetaja
Eva-Liisa Mälksoo - eesti keel ja kirjandus (tööleping peatatud)

Jaana Oberst - muusikaõpetus
Kristiina Pavlenko - klassiõpetaja
Tiiu Putrolainen - klassiõpetaja
Uku Pärn - liikumisõpetus
Heija Pärtel - matemaatika
Karl Pütsepp - eesti keel ja kirjandus
Mai Rand - muusikaõpetus
Aire Rillo - inglise keel
Aarne Ruben - eesti keel ja kirjandus
Merle Saar sotsiaalpedagoog
Laura Salumets - eesti keel ja kirjandus (tööleping peatatud)

Marika Säre - matemaatika, loodusõpetus ja keemia
Maia-Eliisi Tagamaa - klassiõpetaja
Madli Katriin Tauts - hispaania keel
Tiina Tirgo - inglise keel, inimeseõpetus
Mai Torim - inglise keel
Elina Tsäko - klassiõpetaja
Tiina Tõnnson - matemaatika
Margus Udeküll - liikumisõpetus
Luule Vaht - klassiõpetaja
Ülle Varik - liikumisõpetus
Margit Veromann - 2.d klassi väikeklassi õpetaja
Urmas Vessin - geograafia
Tiina Vink - klassiõpetaja
Tuuliki Vuks - käsitöö ja kodundus