Meie koolis kasutusel olev saksa keeletaseme eksam DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) ehk esimese astme saksa keelediplom, on ülemaailmselt pakutav keeletaseme eksam, mida viiakse läbi rohkem kui 60 riigis.

DSD I eksamit viiakse läbi ainult tunnustatud DSD-koolides üle maailma. Üheks selliseks kooliks on ka meie kool, kusjuures olime esimesed Eestis, kellele DSD I läbiviimise õigus anti.

2013. aastal toimus see eksam esimest korda Eestis just meie koolis. Edukalt sooritasid DSD I eksami 12 meie kooli õpilast.

DSD eksam koosneb neljast osast, milleks on lugemine, kuulamine, kirjalik ja suuline eneseväljendus. DSD I miinimumtaseme on saavutanud õppur, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1 või kõrgemale keeleoskuse tasemele. Seda peetakse piisavaks tõendiks, et õpilane on võimeline õppima edasi gümnaasiumiastmes (sh Saksamaal). Samuti aitab see õppida Saksamaa ülikoolide ettevalmistuskursustel ning annab eeliseid Saksa ülikoolidesse kandideerimisel.

Täpsemalt saab DSD kohta lugeda siit.