Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“). 

Õppenõukogud toimuvad 2019/2020. õppeaastal järgmiselt:

21.01.2020 kell 14.05 kooli auditooriumis
05.06.2020 kell 14:00 kooli auditooriumis
16.06.2020 kell 11:00 kooli auditooriumis
27.08.2020 kell 11:00 kooli auditooriumis