Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“). 

Õppenõukogud toimuvad 2018/2019. õppeaastal järgmiselt:

4.06.2019 kell 14:05 kooli auditooriumis
18.06.2019 kell 14:05 kooli auditooriumis
29.08.2019 kell 11:00 kooli auditooriumis