Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“). 

Õppenõukogud toimuvad 2017/2018 õppeaastal järgmiselt:

7. juuni 2018 kl 15.00 Ploomi tn muusikaklass
15. juunil 2018 kl 12.00 Ploomi tn muusikaklass