Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“).  

Õppenõukogud toimuvad 2023/2024. õppeaastal järgmiselt:

30.01.2024 kooli auditooriumis
07.06.2024 kooli auditooriumis
17.06.2024 kooli auditooriumis
30.08.2024 kooli auditooriumis