Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“).  

Õppenõukogud toimuvad 2022/2023. õppeaastal järgmiselt:

24.01.2023 kooli auditooriumis
09.06.2023 kooli auditooriumis
19.06.2023 kooli auditooriumis
30.08.2023 kooli auditooriumis