Informatsioon käesoleva õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise kohta (haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“). 

Õppenõukogud toimuvad 2020/2021. õppeaastal järgmiselt:

27.10.2020 kooli auditooriumis
26.01.2021 kooli auditooriumis
08.06.2021 kooli auditooriumis
16.06.2021 kooli auditooriumis
30.08.2021 kooli auditooriumis