Alljärgnevast kalenderplaanist leiate meie kooli kõige olulisemad teetähised läbi õppeaasta. Siin on kõik peamised õppetöö- ja eksamiperioode ning koolivaheaegu puudutavad kuupäevad, kuid ka meie kõige tähtsamate ühisürituste toimumise ajad. Samas toimub koolis palju rohkem huvitavaid sündmusi kui siin kirjeldatud ning päris mitmete ürituste kohta ei ole õppeaasta alguses veel täpsed kuupäevad kokku lepitud. Viimaste kohta leiate jooksvalt infot meie kodulehe avalehel olevast sündmuste rubriigist ja Stuudiumist.

Tasemetööde ja eksamite toimumisajad leiate kikkides lingil (siin võib tulla seadusemuudatustest, mida Riigikogu menetlema asub, tulenevaid muutusi)

  Aeg Tegevus
  01.09.2021 Õppeaasta avaaktused
  2.-11.09.2021 I õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  6.09.2021 Pikapäevarühma avamine
  6.09.2021 Ringitundide käivitamine
  13.09.2021 Kõnaravi ja õpiabi vajavate õpilaste
nimekirjade kinnitamine
  16.09.2021 Spordipäev
  22.09.2021 Eelkooli lapsevanemate koosolek
  22.09.2021 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  September 2021 Tugisüsteemide käivitamine
  September 2021 Loovtööde teemade kinnitamine
  29.09.2021 Eelkooli algus
  5.10.2021 Õpetajate päeva tähistamine
  11.-15.10.2021 Klasside lastevanemate koosolekud
  13.-15.10.2021 II õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  15.10.2021 II perioodi tunniplaani kinnitamine
  15.10.2021 9. klassi I perioodi lõpp
  25.-31.10.2021 Sügisvaheaeg
  26.11.2021 7.-8 klassi I trimestri lõpp
  10.12.2021 III perioodi tunniplaani kinnitamine
  10.12.2021 9. klassi II perioodi lõpp
  Detsember 2021 9. klassi kuruste tagasiside
  15.12.2021 Eelkooli jõulupidu
  Detsmber 2021 1.-9. klasside jõulupeod
  21.12.2021 Jõulukontsert Jaani kirikus
  23.12.2021-9.01.2022 Talvevaheaeg
  Jaanuar 2022 Arenguvestlused õpilastega
  Jaanuar 2022 Põhikoolilõpetaja teatab kooli
juhtkonnale õppeaine, milles ta
soovib sooritada valikeksami
  9.01.2022 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  9.01.2022 Kõnaravi ja õpiabi vajavate õpilaste
nimekirjade kinnitamine
  21.01.2022 I poolaasta lõpp (1.-9. klass)
  25.01.2022 Õppenõukogu
  27.-28.01.2022 Uurimis- ja loovtööde vaheseminar (8. klass)
  18.02.2022 9. klassi III perioodi lõpp
  18.02.2022 IV perioodi tunniplaani kinnitamine
  17.-25.02.2022 Teemanädal 2022
  23.02.2022 Vabariigi aastapäeva tähistamine 
  Veerbruar-märts 2022 Rahulolu-uuringud (SA Innove)
4. ja 8. klassidele
  Veerbruar 2022 Liikluskool 4. klasside õpilastele
  28.02-6.03.2022 Kevadvaheaeg I
  11.03.2022 7.-8 klassi II trimestri lõpp
  1.04.2022 8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg
  14.04.2022 9. klassi IV perioodi lõpp
  15.04.2022 V perioodi tunniplaani kinnitamine
  20.04.2022 Eelkooli lõpupidu
     
  Aprill 2022 Ühiskatsed gümnaasiumisse
     
  25.04 -01.05.2022 Kevadvaheaeg II
  19.05.2022 Kevadkontsert
  Mai 2022 Tutipidu
  30.05.2022 Põhikooli eesti keele lõpueksam
  Mai 2022 Kohtumine 8. klassi lastevanematega
(teemaks osaline kursuste süsteem 9. klassis)
  Juuni 2022 Loovtööde kaitsmine
  Juuni 2022 Parimate õpilaste väljasõit
  6.06.2022 Põhikooli matemaatika lõpueksam
  7.06.2022 Õppenõukogu
  13.06.2022 II poolaasta lõpp; V kursuse lõpp;
III trimestri lõpp
  13.06.2022 Koolaasta lõpetamine /
aktused - 1.-8. klassid
  14.06.2022 Põhikooli valikeksam vene keeles, bioloogias,
keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  14.-15.06.2022 Põhikooli valikeksam inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
  14.-22.06.2022 Täiendav õppetöö
  14.06-31.08.2022 Suvevaheaeg
  15.06.2022 Õppenõukogu
  17.06.2022 Põhikooli lõpuaktus
  30.08.2022 Õppenõukogu