Alljärgnevast kalenderplaanist leiate meie kooli kõige olulisemad teetähised läbi õppeaasta. Siin on kõik peamised õppetöö- ja eksamiperioode ning koolivaheaegu puudutavad kuupäevad, kuid ka meie kõige tähtsamate ühisürituste toimumise ajad. Samas toimub koolis palju rohkem huvitavaid sündmusi kui siin kirjeldatud ning päris mitmete ürituste kohta ei ole õppeaasta alguses veel täpsed kuupäevad kokku lepitud (sh mõned välisprojektide mobiilsusnädalad Tartus vms). Viimaste kohta leiate jooksvalt infot meie kodulehe avalehel olevast sündmuste rubriigist.

Tasemetööde ja eksamite toimumisajad leiate kikkides lingil (siin võib tulla seadusemuudatustest, mida Riigikogu menetlema asub, tulenevaid muutusi)

  Aeg Tegevus
  01.09.2020 Õppeaasta avaaktused
  2.-11.09.2020 I õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  7.09.2020 Pikapäevarühma avamine
  14.09.2020 Ringitundide käivitamine
  11.09.2020 Spordipäev
  11.09.2020 Kõnaravi ja õpiabi vajavate õpilaste
nimekirjade kinnitamine
  14.-18.09.2020 Sügise sünnipäeva tähistamine
  21.-22.09.2020 7. klassi loodusõpetuse tasemetöö
  22.-23.09.2020 Klasside pildistamine
  23.09.2020 Eelkooli lapsevanemate koosolek
  18.09.2020 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  September 2020 Tugisüsteemide käivitamine
  September 2020 Loovtööde teemade kinnitamine
  23.-24.09.2020 4. klassi loodusõpetuse tasemetöö
  28.-29.09.2020 7. klassi matemaatika tasemetöö
  30.09.2020 Eelkooli algus
  30.09-1.10.2020 4. klassi matemaatika tasemetöö
  5.10.2020 Õpetajate päeva tähistamine
  14.-15.10.2020 Klasside lastevanemate koosolekud
  15.10.2020 II perioodi tunniplaani kinnitamine
  16.10.2020 9. klassi I perioodi lõpp
  19.-25.10.2020 Sügisvaheaeg
  26.-30.10.2020 II õppeperioodi kokkuvõtvate tööde
kandmine Stuudiumisse
  27.10.2020 Õppenõukogu
  27.11.2020 7.-8 klassi I trimestri lõpp
  9.12.2020 III perioodi tunniplaani kinnitamine
  11.12.2020 9. klassi II perioodi lõpp
  Detsember 2020 9. klassi kuruste tagasiside
  16.12.2020 Eelkooli jõulupidu
  14.-17.12.2020 1.-3. klassi jõulupidu
  14.-17.12.2020 4.-6. klass jõulupidu
  14.-17.12.2020 7.-9. klass jõulupidu
  17.12.2020 Jõulukontsert Jaani kirikus
  23.12.2020-10.01.2021 Talvevaheaeg
  Jaanuar-veebruar 2021 Arenguvestlused õpilastega
  1.02.2021 Põhikoolilõpetaja teatab kooli
juhtkonnale õppeaine, milles ta
soovib sooritada valikeksami
  8.01.2021 Individuaalsete õppekavade lepingute
koostamine ja allkirjastamine
  8.01.2021 Kõnaravi ja õpiabi vajavate õpilaste
nimekirjade kinnitamine
  22.01.2021 I poolaasta lõpp (1.-9. klass)
  26.01.2021 Õppenõukogu
  28.-29.01.2021 Uurimis- ja loovtööde vaheseminar (8. klass)
  15.-19.02.2021 Teemanädal 2021
  19.02.2021 Vabariigi aastapäeva tähistamine 
  19.02.2021 9. klassi III perioodi lõpp
  17.02.2021 IV perioodi tunniplaani kinnitamine
  Veerbruar-märts 2021 Rahulolu-uuringud (SA Innove)
4. ja 8. klassidele
  Veerbruar 2021 Liikluskool 4. klasside õpilastele
  22.02-28.02.2021 Kevadvaheaeg I
  19.03.2021 7.-8 klassi II trimestri lõpp
  1.04.2021 8. klassi loovtööde esitamise tähtaeg
  14.04.2021 Eelkooli lõpupidu
  14.04.2021 V perioodi tunniplaani kinnitamine
  16.04.2021 Ühiskatsed gümnaasiumisse
  16.04.2021 9. klassi IV perioodi lõpp
  19.04 -25.04.2021 Kevadvaheaeg II
  20.05.2021 Kevadkontsert
  25.05.2021 Tutipidu
  28.05.2021 Põhikooli eesti keele lõpueksam
  Mai 2021 Kohtumine 8. klassi lastevanematega
(teemaks osaline kursuste süsteem 9. klassis)
  3.06.2021 Põhikooli matemaatika lõpueksam
  8.06.2021 Õppenõukogu
  9.06.2021 Põhikooli valikeksam vene keeles, bioloogias,
keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  9.-10.06.2021 Põhikooli valikeksam inglise, prantsuse,
saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
  10.06.2021 Parimate õpilaste väljasõit
  11.06.2021 Põhikooli valikeksam (suuline)
  11.06.2021 II poolaasta lõpp; V kursuse lõpp;
III trimestri lõpp
  Juuni 2021 Loovtööde kaitsmine
  11.06.2021 Koolaasta lõpetamine /
aktused - 1.-8. klassid
  14.-22.06.2021 Täiendav õppetöö
  14.06-31.08.2021 Suvevaheaeg
  16.06.2021 Õppenõukogu
  18.06.2021 Põhikooli lõpuaktus
  30.08.2021 Õppenõukogu