Raatuse koolis sellel õppeaastal elluviidud õpi- ja töötubade projekt „Igas aines on ainest“ tunnistati Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna korraldatud üritusel „Projektipraktikum 2014“ publiku poolt 32 projekti hulgas kõige muljetavaldavamaks õppekava rakendamist toetavaks projektiks. Tunnustus saadi kahasse Kunstigümnaasiumi projektiga „Kõik saab alguse väiksest seemnest“.

Projekti juhtinud Raatuse kooli arendusjuhi Rene Leineri (fotol linna haridusosakonna juhatajalt Riho Raavelt tunnustust vastu võtmas) sõnul on see kindlasti suur ja tore tunnustus kogu kooliperele. „Selliseid asju ei tehta üksi või kahekesi, mistõttu kuulub see tunnustus kõikidele meie koolipere liikmetele – õpetajatele, õpilastele ja tugipersonalile –, kes kõik oma olulise panuse andsid,“ ütles Leiner.

Ka projekti mõjuanalüüs näitab, et kõik osapooled tajusid muu kõrval just seda, et kogu kool toimis ühtse tervikuna.Siit tulenebki kogu projekti võib-olla kõige olulisem mõju, mida ei saa kuidagi alahinnata ning millest piisab, et neid päevi veel ja veel korraldada. „Küllap olete isegi kursis, kui palju „toredaid“ koolitusi pakutakse Eestis meeskonnakoolituse nime all. Mina ütlen, et meie kooli meeskonnale paremat meeskonnakoolitust kui need kaks päeva pole minu silmad veel näinud,“ rääkis projektipraktikumi publiku ees esinenud Leiner.

Mõjust veel. Leineri sõnul avaldas projekt lühiajaliselt mõõdetuna kahtlemata positiivset mõju. Pikaajalise mõju mõõtmiseks peab olema rohkem tõenduspõhiseid andmeid. Kindlasti on iga mõjufaktori või -indikaatori hindamisel äärmiselt oluline tema sõltumatus kõrvalmõjudest, mis võivad olla olulise kaaluga ning mida on pea võimatu erinevate koosmõjude seas väga täpselt mõõta. On ilmne, et sellise projekti traditsiooniliseks muutumine võimaldab edaspidi palju paremini selle tulemuslikku mõju ka pikaajalises plaanis mõõta.

Projekti sisulised eesmärgid said täidetud. Üle kolmveerandi osalejatest ning tervelt 91% läbiviijatest leidis pärast projekti lõppu, et igas aines on rohkem võimalusi, kui tavaline koolitund pakkuda võimaldab. Ligi 60% õpilastest ütles, et projektis osalemine suurendas nende õpihuvi – see on väga hea tulemus. 77% õpilastest leidis, et neile meeldib rohkem uurida ja katsetada kui tunnis lihtsalt kuulata, mida õpetaja räägib.

Nii õpetajad kui õpilased rõhutasid mõlemad ühistegevuste ja grupitöö olulisust õppeprotsessis. Ligi pooled õpilastest ja 80% õpetajatest tunnistasid, et neile meeldib õppida-õpetada rohkem siis, kui selle eest hindeid ei panda.

Kõik osalejad leidsid, et selline üritus parandab kooli mainet, suurendab ühtekuuluvustunnet ning aitab kaasa õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete parandamisele. Enamus õpetajatest katsetab õpitubades tehtut ka hilisemas õppetöös, samuti  tehakse edaspidi õppetundides rohkem uurimist, mängimist ja katsetamist võimaldavaid ülesandeid. 96% vastanud õpetajate hinnangul oli enamik osalenud õpilastest asja kallal suure huvi ja innuga.

Nende kahe päeva üldise korraldusega jäid kõik väga rahule ning ootavad selliseid päevi ka tulevikus. Juba on alustatud uue projekti kirjutamist. „Sel aastal on kindel plaan kaasata ka algklasside õpilased, mistõttu kasvab oluliselt ka ettevalmistustööde maht, kuid ka abilisi on rohkem. Siiani on töö kenasti sujunud,“ sõnas ka sel aastal projektijuhi ametis olev Leiner lõpetuseks.

Tunnustusega projektipraktikumil kaasnes ka linnapoolne rahaline toetus personali koolitusfondi. Lisaks õpitubade projektile sai Raatuse kool mööduval õppeaastal rahastuse veel kolmele õnnestunud õppekava rakendamist toetavale projektile – Mõtteragin (projektijuht Tiina Vink), algklasside lugemisõhtu (Mare Kiisk) ja seinamängu projekt (Tiiu Laid). Kõik kolm olid projektipraktikumil esindatud ning pälvisid linnavalitsuse tänukirja. Kohapeal püsti pandud kaks seinamängu olid kindlasti üheks ürituse magnetiks, tõmmates mänguhoogu ka linna kõrgeimad haridusjuhid (alumisel fotol).

Valikut projekti kohta laekunud tagasisidest saab lugeda siit.

Väike fotomeenutus projektipraktikumilt avaneb siin.

Loe ja kuula lisaks õpi- ja töötubade päevade meediakajastusi:

Projektid panid taimi kasvatama ja lapsi lugema /Õpetajate Leht, 06.06.2014/

Mitmekesised töötoad tõstsid laste õpihuvi /Tartu Postimees, 21.10.2013/

Tartu Raatuse Kooli direktori Toomas Kink'i intervjuu Kuku Raadiole /17.10.2013/

Tartu koolid harjutavad elu gümnasistideta /Õpetajate Leht, 25.10.2013/

Vasakult: Tiia Teppan, Riho Raave ja Karin Pihl