Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseis

Kertu Laanoja - õpilaste esindaja
Eero Janson - lastevanemate esindaja
Evelin Koitmaa
- lastevanemate esindaja
Egle Säre - lastevanemate esindaja

Priit Laanoja - lastevanemate esindaja

Regina Roostar
 - lastevanemate esindaja

Lauri Kõlamets - õppenõukogu esindaja

Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja

Kristiina Tõnnisson - linna esindaja
Kristi Praakle - vilistlaste esindaja
Ele Külm - kooli toetava organisatsiooni esindaja (Tartu Koolitervishoiu OÜ)

Hoolekogu koosolekute protokollid