Vali keel

Lühidalt peamisest

Projekt "Tuvu - Netoli - Lähedal" saab teoks kolme Baltimaade partnerkooli koostöös. Projekti eesmärgiks on ennekõike heade suhete loomine ning suurem huvi riikide ja kultuuride vastu, mis asuvad meile nii lähedal, kuid on ometi nii palju uue ja põneva avastamist pakkuvad. 

   
       


Osalevad partnerid:

Siguldas pilsētas vidusskola (Läti)
Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinė mokykla (Leedu)

Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Projekti kokkuvõte

Kolme riigi - Läti, Leedu ja Eesti vaheline 7.-8. klassidele suunatud õpilasvahetuse projekt, kus 15 õpilast igast riigist, koos saatvate õpetajatega, saavad võimaluse kaheks mobiilsuseks osalevatesse riikidesse. Projekt kestab ühe aasta. Projekti käigus õpilased õpetavad oma eakaaslastele teadmisi oma keelest, kultuurist ja riigist. Nad peavad töötama meeskonnana. Projekti töökeeleks on inglise keel, kuigi kasutatakse ka kõiki partnerriikide keeli. Projekti tegevustest saadavad teadmised ja kogemus õpetavad õpilasi aktsepteerima ja omaks võtma erinevusi ning vaatama ka iseenda peale teistmoodi.


Eesmärgid

Õpilaste suhtlemis- ja meeskonnatööoskuste, keele- ja esinemisoskuste arendamine ning Balti riikide kultuuride parem tundmaõppimine.


Tegevused

Projekti tegevused koosnevad kahest osast - tegevused mobiilsuste ajal ning mobiilsuste vahel. Kõikide tegevuste tulemuste kirjeldused laaditakse üles projekti blogisse. Iga kool organiseerib ühe mobiilsuse tegevused. Blogi sisendi eest vastutavad kõik partnerid võrdselt. Projekti perioodi jooksul (2014 talv - 2015 kevadsuvi) korraldatakse igas partnerkoolis 1 mobiilsuskohtumine.


Tulemused

- õpilased saavad rohkem teada oma naaberriikide kultuurist, leiavad erinevusi ja sarnasusi
- õpilased kasutavad ja arendavad oma inglise keele oskusi, kusjuures tõuseb nende endi
  motivatsioon keelt õppida
- õpilased õpivad projekti käigus samuti partnerriikide keeltes kasutatavaid baasväljendeid ja
  sõnu
- õpilased on tolerantsemad ja avatuma meelelaadiga
- õpilased on saanud väärtusliku oma eakaaslaste õpetamise ja eksperdiks olemise
  kogemuse
- õpilased on õppinud kuidas erinevates situatsioonides suhelda - sotsiaalsed oskused on
  paranenud

Projektil on ka oma blogi, mis avaneb siit.


Seotud uudised:

Aasta viimasel koolinädalal võõrustati 34 väliskülalist

Siguldas tehti sporti ja kohtuti sõpradega

Rekordilise projektiralli viimane vaatus toimus Kaunases

Seotud galeriid:

Tuvu - Netoli - Lähedal - Tartu projektinädal

Tuvu - Netoli - Lähedal - Sigulda projektinädal

Tuvu - Netoli - Lähedal - Kaunase projektinädal

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820