Aime Hallik
Maie Hallik
Helgi Ije
Mare Juhkam
Sirje Jurak
Tõnis Järv
Jüri Kasesalu
Kaida Kiisa
Kadri Kuusik
Jaan Käärik
Eve Lepp
Arvo Lihtmaa
Tõnis Lokk
Enn Martmaa
Avo Mugra
Tiiu Mullamaa
Mare Mustasaar
Aime Nurmsalu
Uno Pauts
Anne Purre
Aime Põder
Juta Põrk
Tiiu Päsmel
Zoja Reiko
Kaja Reimann
Ellen Rööp
Karin Rööp
Ene Saks
Ülle Sudist
Enn Toodo
Luule Tootson
Karl Täht
Merike Türk
Peeter Ukrainski
Marie Uudel
Anne Vahi
Osvald Valk
Vilja Viljasoo