Raatuse kool on KIusamisest VAba kool

Meie koolis rakendatakse 2016. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

- aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite
  lahendamiseks;

- on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja
  materjale, sh veebipõhist õpet;

- haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka
  lapsevanemad;

- ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-meeskonnale!

KiVa tegevust koolis koordineerib ja kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa-meeskond, kuhu kuuluvad:

Kristiina Pavlenko (meeskonna juht) - klassiõpetaja
Merle Saar
 - sotsiaalpedagoog

Kristi Eelmäe - õppekorraldusjuht
Aigrid Kõõra - inimeseõpetuse ja bioloogia õpetaja, klassijuhataja
Tuuliki Vuks - käsitöö- ja kodunduse õpetaja, klassijuhataja
Elina Tsäko - klassiõpetaja
Malle Pabstel - teabejuht, bibliograaf

Kutsume ka lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).

Vaata ka KiVa kodulehte ja KiVa Facebooki lehte