Arnold Ausen
Arvo Jõgi
Mare Kahn
Sirje Kaseväli
Marika Kerner
Rein Klaus
Helgi Koho
Maire Kool
Sirje Kull
Rein Kullapere
Reesi Kurvits
Talvi Looga
Mare Lumi (Pütsep)
Raimond Palk
Rein Pastik
Karin Põder
Ene Põder
Valve Pütsepp
Arvo Saar
Reino Tali
Martin Toomsalu
Kalev Täpsi
Liia Vaher