Annes Andersson
Arno Anijalg
Ellen Arulepp
Siiri Asor
Helju Ein
Jakob Herman
Kai Hint
Milvi Härsing
Ruth Jans
Hille Jõesaar
Peeter Kangro
Maaja Kipping
Tiiu Kivisaar
Maige Kool
Eha Korp
Maie Kullapere
Ille Laumets
Milvi Laumets
Ülla Leibak
Jaan Lentsius
Jaan Lomp
Piia Madsen
Siiri Nõõrkõiv
Ene Paju
Leili Palgi
Vello Pluum
Anne Pung
Eha Pärtelpoeg
Ella Reememäe
Tiia Rink
Toomas Rohtla
Evi Roiland
Maret Roots
Ene Ruuben
Vilve Rämmel
Riina Rükkel
Endel Sild
Vivien Sinisalu
Maret Somelar
Marianne Sooviste
Aili Suviste
Anne Tammisaar
Tiiu Tammisaar
Õie Tennosaar
Sirje Tilga
Asta Toots
Aino Tuhkanen
Helene Virkunen
Helgi Väärt