Evi Abel
Heigi Ahland
Andres Ansip
Tiiu Hilpus
Eha Iste
Regina Ivanova
Jüri Jõul
Elvi Jürgenson
Felix Kamber
Ülo Kepp
Tiiu Kets
Juta Kiisa
Aare Kiisler
Uuno Klaus
Urve Koorm
Madli Korjus
Agnes Kotkamäe
Jaan Kukk
Leo Kull
Koidula Kuul
Liina Kõrv
Aina Lagus
Milvi Lass
Viive Lehtla
Helga Lillestik
Toivo Lillestik
Viiu Lokk
Maie Looga
Ellen Maidla
Mai Matse
Rein Michelson
Ilme Naruskberg
Peeter Pastik
Jakob Proovel
Ülo Päsmel
Ester Reisenbuk
Urve Rohtmets
Tiiu Roos
Jüri Rõõmberg
Eve Sammul
Kaia Siirak
Liidia Sirkel
Aarne Songisepp
Tõnu Sooaru
Elle Tallmeister
Liivia Tasa
Luise Teral
Jaak Teruke
Aari Tubli
Peeter Tüür
Aino Varul
Siiri Viru
Valeri Voskressenski