Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
4. klassi eesti keele temporühma (õp Elina Tsäko) õppekäik ERMi
Reede, 19 Jaanuar 2024

Pärast 1. tundi koguneme kooli garderoobis, et kell 9.25 alustada ühiselt jalutuskäiku ERMi
10:00-11:30 osalemine ERMi õppeprogrammis “Mis peitub maski taga?” .
Õppeprogrammi lõppedes liigume ühiselt tagasi kooli, kus sööme lõunat.
Järgnevad tunniplaanijärgsed tunnid.


Õppeprogrammis osalenud õpilane:
- oskab luua rolli ja seda läbi mängida,
- eristab oma tõelist mina ja fiktiivset tegelast,
- õpib tundma kultuuris (sh Eesti rahvakultuuris) esinevaid teatraalseid rolle ja nende funktsiooni ühiskonnas.

Omandatavad pädevused:
Suhtluspädevus
– loob ja mängib läbi väljamõeldud rollide abil erinevaid suhtlusolukordi.
Kultuuri- ja väärtuspädevus
– väärtustab kultuuripärandit, sealhulgas erinevaid rahvapäraseid tegelaskujusid. Enesemääratluspädevus
– suhestub rollimängu abil ennast ümbritsevaga teise karakteri vaatenurgast, analüüsib oma käitumist.

Õpilasi saadab õpetaja Elina.


Õppekäiku rahastab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.

Lisainfo: Elina Tsäko