Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
4. klassi eesti keele temporühma (õp Mare Kiisk) õppekäik ERMi
Reede, 12 Jaanuar 2024

Hommikul koolitulek tavalisel ajal.
Õpilastel on 1. tund ja pärast esimest vahetundi koguneme riidehoidu, et koos kell 9.35 ERM- i jalutada.
Aktiivõppetund „Hakkame kellekski teiseks“ kell 10:00-11:30, pärast tuleme koos kooli tagasi ja sööme. Järgnevad tunniplaanijärgsed tunnid.

Muuseumitunnis uurime, miks ja kuidas on inimesed ennast maskeerinud ja võtnud endale erinevaid rolle. Uurime, milliseid näidendirolle on lapsed teinud, kas neile meeldib mängudes kehastuda kellekski teiseks ning kelle moodi nad tahaksid olla. Seejärel proovime ise erinevaid maske ja rolle, ning arvame ära, keda maske kandvad inimesed kehastavad. Lõpetuseks mõtiskleme, kas oleks tore hakatagi päriselt kellekski teiseks või on kõige parem ikkagi olla mina ise. Lõimitud õppeained: eesti keel, inimeseõpetus. Arendab üldpädevusi: Suhtluspädevus – loob ja mängib läbi väljamõeldud rollide abil erinevaid suhtlusolukordi. Kultuuri- ja väärtuspädevus – väärtustab kultuuripärandit, sealhulgas erinevaid rahvapäraseid tegelaskujusid. Enesemääratluspädevus – suhestub rollimängu abil ennast ümbritsevaga teise karakteri vaatenurgast, analüüsib oma käitumist. Õpitulemused: - Oskab luua rolli ja seda läbi mängida. - Eristab oma tõelist mina ja fiktiivset tegelast. - Õpib tundma kultuuris (sh Eesti rahvakultuuris) esinevaid teatraalseid rolle ja nende funktsiooni ühiskonnas.

Õppekäiku rahastab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.

Lisainfo: Mare Kiisk