Vali keel

4.b klassi õppekäik-matk Taevaskotta
Tuesday, 06 June 2023

Liigume kooli juurest koos kell 9:00 Tartu raudteejaama, rong väljub kell 9:55. Taevaskojas matkame jalgsi ja teeme paisjärvel veematka hiigelkanuuga, peame piknikku. Tagasi sõidame kell 15:40 rongiga, Tartu raudteejaama jõuame kell 16:20.
Selga on vaja panna ilmastikule vastavad riided. Koolist võtame kaasa toidupakid.

Eesmärgid:
Arendada väärtuspädevust – suutlikkust tajuda oma seotust teiste inimestega, meie kultuuriga, inimese looduga. Hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohalt. Arendada oma üldkultuurilist silmaringi, loodusõpetuse-alaseid teadmisi, oskust märgata looduse ilu. Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel.

Lisainfo: Mare Kiisk

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820