Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
2.d klass aktiivõppeprogrammil "Kuidas elad, Emajõgi?". Lodjasõit Jõmmuga.
Teisipäev, 08 Juuni 2021

Kell 12:30-14:00. 

Suundume koos klassiga Lodjakotta. Õpperogrammi põhikomponent on laevalaelt toimuv loodusvaatlus ja arutelu vahetult veekogu peal viibides.

Juhendaja suunab vaatlust ning aitab õpilastel seostada käsitletavaid teemasid nende enda eluga. Eripärane keskkond – viibimine jõel tasaselt liikuva laeva kõrgel lael, kust näeb kaugele – loob eripärase ja aktiivse meeleolu. Nii on lisaks teadvusele kaasatud ka õpilaste emotsioonid ning uute teadmiste seostamine enda minapildi ja varasemate teadmistega aktiivsem ja püsivam.

Näidetele toetudes räägitakse, mis on Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamine ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine ning et loodushoid ja loodusest hoolimine algab teadmistest, sest arukas inimene prügi loodusesse ei jäta ja loomadele liiga ei tee.

Emajõe Lodjaseltsi loodusõppeprogrammide eesmärk on lisaks ülaltoodule pakkuda lastele positiivset elamust vahetus looduses, et soodustada huvi ja armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu.

Õpipädevustest arenevad kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus.

Õppekäik on lastele tasuta, rahastus Tartu LV HO projektitoetusest.

Lisainfo: Stella Tuvi