Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
5. klasside õppeprogramm "Kalad" Järvemuuseumis Akva:rium
Neljapäev, 03 Juuni 2021

Enne õppeprogrammi algust saavad õpilased lõunasööki süüa kooli sööklas.
11:30 väljasõit TRK-i juurest Jaama tn
12:30-14:30 õppeprogrammis „Kalad II kooliastmele” Järvemuuseumis Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses)
15:20 tagasi TRK-i
NB! Kaasa võtta vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi eesmärgiks on suunata õpilasi bioloogilise mitmekesisuse ja säästva eluviisi väärtustamisele ning inimtegevuse ja keskkonna vaheliste seoste mõistmisele.

Antakse ülevaade Võrtsjärvest ja Eesti magevetes leiduvatest kalaliikidest ja kalastamisega seotud seadusandlusest. Õpitakse tundma kalade kohastumusi eluks vees ning liikide eristamist väliste tunnuste järgi. Saadakse teada, mil viisil kalad maailma tajuvad ning kas ja kuidas nad omavahel suhtlevad. Saadakse teada, mis vahe on rööv- ja lepiskaladel, osatakse nimetada kaitsealuseid liike, õpitakse tundma säästva kalastamise põhimõtteid. Õpitakse tundma kalade määraja kasutamise põhimõtteid.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Elina Tsäko