Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
2.c klass lodjakojas õppeprorammil "Loodusetundmine läbi viikingite silmade"
Neljapäev, 03 Juuni 2021

Koguneme kooli juures kell 8:30 ja liigume koos Lodjakotta. Söömine kokkuleppel sööklaga. Jätkub tunniplaanijärgne koolipäev.

Liigume klassiga Lodjakotta. Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm sõites:
Muinasaja inimeste eluviisi ja olustiku ülevaade;
Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne);
Ilmakaarte ja tuule suuna määramine
Küttimine ja korilus;
Veekogude säästev majandamine.
Praktiline pool programmist viiakse läbi veekogu kaldal:
Söödavad vs mürgised taimed;
Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime;
Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi;
Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega.
Kokkuvõte: jagame koduse kordamisülesande, lapsed kinnistavad teadmisi hiljem koolis.
Õpipädevustest arenevad kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus.

Programmi läbiviimine on toetatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektist "Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng".

Lisainfo: Joanna Kärsin