Sündmuste kalender

Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
6.b klass taastuvenergia õppeprogrammil Vapramäe Loodusmajas
Kolmapäev, 02 Juuni 2021

Õppeprogrammi lühikirjeldus:
Programmi raames tutvustatakse õpilastele taastuvate energiaallikate olemust ning viiakse läbi praktilised tööd tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise kohta. Teostatakse mõõtmisi jõe voolukiiruse osas, valmistatakse päikesekollektor, selgitatakse sidrunikella olemust. II kooliastme programm lõppeb praktilise ülesandega: meisterdatakse tuuleratas.

Programmi eesmärk:
Programmi eesmärgiks on selgitada õpilastele taastuvate energiaallikate olemust läbi praktiliste tööde, suunata õpilasi säästvamale tarbimisele ning seletada selle olemust ja tähtsust.

Õpitulemused:
1. Õpilane oskab olla keskkonnateadlik tarbija;
2. Saab aru taastuvate energiaallikate olemusest ja keskkonna vahelistest seostest;
3. Selgitab tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise põhimõtteid ja kasulikkust;
4. Kirjeldab ja võrdleb taastuvenergiaallikaid.

Marsruut ja ajakava:
Õpilased kogunevad kooli õuele kella 8:20-ks. Sõidame bussiga Vapramäe Loodusmajja. Programm algab 9:00. Programmi lõppedes sõidame tagasi koolimajja ning õpilased suunduvad sööma. Seejärel jätkub tavapärane koolipäev (5. tund algab 12:10).

NB! Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud. Vihma korral viiakse kinnistav osa läbi loodusmajas.

Õppeprogramm ja transport on õpilastele tasuta. Programmi ja transporti rahastab Leader programm, kaasrahastus kooli eelarvest. Õpilasi saadab õpetaja Aigrid Kõõra.

Lisainfo: Aigrid Kõõra