Sündmuste kalender

Eelmine kuu Eelmine päev Järgmine päev Järgmine kuu
Näita aasta järgi Näita kuu järgi Näita nädala järgi Näita täna Otsi Vali kuu
Noored suveks tegutsema - Changemakers Start-Up!
Reede, 24 Mai 2019

Programmi tutvustus 8. klassidele toimub kell 10:00-10:20 ja 9. klassidele kell 11:50-12:10 kooli aulas.

Lisainfo: Kristi Eelmäe

------
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) on korraldanud juba mitmeid aastaid programmi Changemakers Academy (CA). Programmi eesmärk on näidata noortele, kuidas nemad saavad läbi ettevõtlikkuse maailma paremaks muuta, lõimida eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ning tõsta noorte teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest.

Miks me seda konkurssi korraldame?

Igaühel meist peaks olema võimalus realiseerida oma maksimaalseid võimeid, saavutamaks endale omaseid eesmärke elus. Oleme seisukohal, et isiklik kogemus ei või olla halb või hea, vaid ainult õpetlik. Just sellepärast peame tähtsaks anda noortele võimalust katsetada ennast ettevõtluse valdkonnas, et nad aru saaksid, kas ettevõtlus võiks nendele tulevikus sobida või mitte.

Mida me teeme?

CA põhiprogramm on suunatud 8.-12. klassi noortele ning toimub iseenesest jaanuarist – märtsini, aga kuna 3 läbinud hooaja tagasiside osalejatelt on olnud ülimalt positiivne, oleme otsustanud pakkuda noortele sarnast kogemust juba suveperioodil. Seega 14.–16. juuni korraldame Changemakers Start-Up`i. Programmi käigus moodustatakse eesti ja vene keelt kõnelevatest noortest viieliikmelised tiimid, mis läbivad tiimitööd ja liidrioskuseid arendavaid töötubasid. Lisaks tutvustatakse noortele ettevõtluse põhitõdesid ning uut tõusvat trendi - sotsiaalset ettevõtlust. Parim tiim, kes programmi lõpus edukamalt ühe väljakutse läbib, saab minna auhinnareisile Saksamaale sealsete sotsiaalsete ettevõtetega tutvuma. 


Selle programmi korraldamisel oleme lähtunud õpiväljunditest, mida tahame noorteni viia:

Eneseanalüüsi oskuse teke/kasv

Loovmõtlemise, ideede genereerimise oskuse kasv

Tiimitööoskuse ja suhtlemisoskuse areng. Kuidas leida ühine osa, sidusus erinevate inimeste vahel, kuidas hoida grupidünaamikat

Suurenenud teadlikkus ettevõtlusest ja SE sektorist, suurenenud teadlikkus SE-ga tegelevast ettevõttest. 

Tutvusringkonna laienemine, networking tähtsuse mõistmine, stereotüüpide murdmine, taolise arengu jätkamine

Esinemis- ja müügioskuste kasv

Liidrioskuste kasv

Strateegiline mõtlemine

Eesmärk on, et noored veedaksid võimalikult palju aega ühtses keskkonnas ja seeläbi võimalikult palju omavahel ideid jagaksid. Sellest tulenevalt korraldame kolmepäevase laagri pealinnast väljas. Transport, majutus ning toitlustus on kõigile noortele kompenseeritud.

Programmi osalustasu on 30 eurot.

Changemakersi programmides osalenud noored on leidnud, et nad omandasid uusi oskusi, mis aitavad neid edasises elus: 

Merili Ginter, Miina Härma Gümnaasiumi õpilane, CA vilistlane, Eesti Päevalehe "Mõjukad noored" #14: “Konkursilt omandasin koostöö- ja suhtlemisoskusi, olen nendele programmijärgselt osanud rohkem rõhku pöörata ja jälgida. Näiteks märkan kasvõi koolitöös, kuidas mõni meeskond on edukam just suhtlemisoskuste tõttu. Lisaks jälgimisele loomulikult proovin ise ka kõige efektiivsemal moel neid oskusi rakendada. Konkursil arendasin analüüsioskust, proovin leida rohkem põhjendusi ning süüvida enam konstruktiivsele tagasisidele nii endale kui ka teistele. Kasutan seda oskust igapäevaselt, näiteks mõnda otsust langetades kaalun erinevaid variante ning analüüsin võimalikke tagajärgi.” 

Tutvustav video:
https://www.youtube.com/watch?v=UZd8vg9eS9E
Kõike head soovides

Kätlyn Jürisaar
SEV, noorteprogrammi korraldaja
+372 5865 2699