Maris Aavik
Kairi Ader
Margus Ainsalu
Philipp Ainso
Sten Andresen
Allar Anso
Lauri Asper
Geitti Auser
Annika Eller
Stanislav Gurba
Katrin Kaaristo
Marko Kaldmaa
Lennar Kallas
Reili Kardmaa
Terje Kask
Veikko Kiis
Lauri Kriisk
Mirja Kukkonen
Viktoria Kutšinskaja
Pille Laasik
Riin Laasik
Ele Liivak
Siret Lilla
Glafira Lonskaja
Imre Loogus
Berit Lõiv
Marten Madissoo
Merrit Metsik
Gunnar Morozov
Karl Müürsepp
Eve Nagel
Helena Orav
Kelli Ots
Svetlana Ots
Kerli Peemot
Liina Peeters
Maire Pihlap
Rane Ratas
Timo Raud
Raido Raudsepp
Taimar Rebane
Raili Reile
Mariin Roosmäe
Krista Sabbal
Vilvi Tamm
Sille Tann
Merli Tulp
Kärt Vanamb
Sander Viiralt
Margus Volt

Klassijuhatajad Imbi Mesila ja Reet Sõrra