Ilme Abel
Kiiri Altsaar
Heili Alvela
Helve Anton
Eve Arvella
Mart Edur
Tiiu Eglit
Viiu Eomõis - lõpetas kuldmedaliga
Valentina Haar
Vaige Hiis
Avo Jans
Helgi Jürgens - lõpetas hõbemedaliga
Ilme Jürgenson
Virve Jüriado - lõpetas hõbemedaliga
Maie Killak
Ants Konik
Tõnu Koorits
Vello Kroon
Galina Kudrjavtseva
Rein Kukk
Valve Kukk
Maie Laanemann
Ants Lang
Avo Leiman
Aino Lillestik
Eevi Lõvi
Toivo Makk
Eha Margus
Silvi Mitt
Heli Mundi
Peeter Nasari
Erik-Ülo Niin
Tiiu Noorvee
Maie Nuust
Rein Oll - lõpetas hõbemedaliga
Ene Parts - lõpetas kuldmedaliga
Ülo Peedossaar
Elve Piispa
Juhan Prints
Klaus Puck - lõpetas hõbemedaliga
Linda Puidak
Avo Pung
Eha Puusepp
Heino Raadla
Urve Raagna
Laine Rasina
Helgi Roosimäe
Vilve Rosenbach
Maaja Rätsep
Aime Salajõe
Eve Sarapuu
Maime-Õilme Sirel
Ludmilla Šults
Olga Šults
Elle Tatrik
Heino Tihane
Hillar Toodejüri
Maret Trull
Maie Tsirk
Jaan Undrits
Valdur Undrits
Tiiu Urres
Viia Varassaa
Leena Varblane (Kungla)
Eugen Varusk
Vilve Veeber
Jüri Viigipuu
Kaarel Voit