Vali keel

Lühidalt peamisest

2014. aasta kevadel saavad 20 Kaunase Versvu kooli (Leedu) ja 20 meie kooli algklasside õpilast võimaluse veeta sisukas nädal oma eakaaslaste juures. Tänapäeval kipub sageli olema nii, et kaugetest maadest teame rohkem kui oma kodukohast. Projekti peamine fookus on teineteisele oma kodulinnade tutvustamine, läbi mille õpitakse ka ise oma elukohast rohkem teada saama.

Osalevad koolid:

Kaunas Versvu Secondary School / Kauno Veršvų vidurinė mokykla (Leedu)
Tartu Raatuse Kool (Eesti)

Projekti finantseeritakse Nordplus Junior programmist, mis kuulub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kõige tähtsamate elukestva õppe programmide hulka.


Projekti kokkuvõte je eesmärgid

Maailm meie ees on aina avatum. Iga päev aina enam ja enam inimesi reisib mööda maailma. Kes tööl, kes õppimas, kes puhkamas. Isegi elama minnakse mujale riikidesse. Samas kui me saabume mingile maale, siis me tavaliselt külastame tuntud kohti, püüame midagi teada saada selle paiga ajaloost, kultuurist, arhitektuurist jne. Kuid mida me teame oma enda maast, oma kodulinnast? Mida oskame selle kohta rääkida oma sõpradele või kolleegidele välismaalt? Mõned õpilased on uhked selle üle, et nad on käinud mõnel kaugel maal, kuid teavad samas üsna vähe oma enda riigist, linnast. See projekt seabki oma eesmärgiks, et meie lapsed tunneksid paremini oma kõige lähemat ümbrust - oma kodulinna.

Teema on kindlasti väga huvitav ja aktuaalne nii meie kui Leedu noortele ning ka õpetajad on seda atraktiivse ja olulisena näinud. Lisaks on see selgelt seotud ka mitmete nende haridust/õppekava puudutavate teemadega ning arendab akadeemilise hariduse kõrval ka nende sotsiaalseid ja elus vajaminevaid oskusi.


Tegevused

- Õpilased (õpetajate ja vanemate abiga) valmistavad ette mingi materjali nende riigi ja
  kodulinna ajaloost
- Koostatakse nimekiri olulisematest kohtadest/vaatamisväärsustest oma kodulinnas.
- Iga projektis osalev õpilane valib mingi koha või hoone, mille kohta
  (ajalugu, arhitektuur jne) ta siis kogub rohkem teavet
- Valmistatakse ette lühikesed ettekanded.
- Kogu nädalase (projekti tingimustes on lubatud visiidid, mille pikkus
  on 1-3 nädalat, kuid me planeerime hetkel nädalast) projektikohtumise
  jooksul on kohalikud õpilased oma külalistele giidideks oma kodulinnas.


Tulemused

Tulemused projektis osalejate jaoks.

- usaldusel ja heal tahtel rajanev koostöö on alguse saanud
- õpetjad on jaganud oma parimaid praktikaid ning julgustanud teisi õpetajaid olema
  kreatiivsed ja innovaatilised

- õpilased on võimelised tutvustama oma kodulinna ja riiki välismaalt tulnud inimestele
- on arenenud internetisuhtlus, elatud teise riigi peredes, koos toimunud vabaaja tegevused
  on aidanud õpilastel saada parema ülevaate teise riigi ja rahva kultuuri ja noorte inimeste
  elustiili osas

- õpilastel on paranenud nende keelelised ja kultuurilis-kommunikatiivsed ja
  sotsiokultuurilised oskused

- õpilased on leidnud uusi sõpru, tõusnud on nende enesekindlus ning võime vabalt suhelda
  oma eakaaslastega välismaalt

- paranenud on õpilaste inglise keele oskus
- läbi tunnetuse on tekkinud arusaam rahvusliku kultuuripärandi tähtsusest ning austuses
  oma maa vastu

- tõusnud on õppimise kvaliteet
- loomulikust keskkonnast on saanud õpilastele õppimise keskkond
- tõusnud on kultuuridevaheline teadlikkus
- õpilased jätkavad oma teadmiste kogumist oma kodulinna ja riigi kohta, nende huvi ajaloo,
  kultuuri ja arhitektuuri vastu on tõusnud
- koolidevaheline koostöö paneb aluse uutele projektidele

Tulemused projektis mitteosalejatele

- projektis osalenud õpilaste koolikaaslased saavad julgustust tulevikus sarnastes projektides
  osalemiseks ja edukaks läbiviimiseks.
- Kaunas ja Tartu muutuvad läbi õpilaste edastatud sõnumite atraktiivsemateks
  sihtkohtadeks, mida külastada.

- läbi projektis osalenud inimeste otsesuhtluse saavad ka nende tuttavad ja lähikondsed
  veelgi enam teada Leedust ja Eestist.

Seotud uudised:

Nädal täis tegemisi koos leedulastega

Põnev nädal Leedumaal

Kooli rahvusvaheline koostöö jätkub uuel tasemel

Tartu Raatuse Kool   |  Aadress: Raatuse 88a, 51009 Tartu   |   tel: 7 461 721   |   e-post: kantselei@raatuse.tartu.ee  |   Registrikood: 75006820