Põhikoolis 2018/2019. õppeaastal läbiviidavate eksamite ja tasemetööde toimumise ajad

  Kuupäev Põhikooli lõpueksamid
  3.06.2019 eesti keel (kirjalik)
  10.06.2019 matemaatika (kirjalik)
  13.06.2019 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
  13.-14.06.2019 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)
     
  Kuupäev Tasemetööd
  25.09.2018 7. klassidele - loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt) 
  2.10.2018 4. klassidele - loodusõpetus (kirjalik, elektrooniliselt)
  8.05.2019 3. klassidele - eesti keel (kirjalik, paberil)
  14.05.2019 6. klassidele - eesti keel (kirjalik, elektrooniliselt)
  15.05.2019 3. klassidele - matemaatika (kirjalik, paberil)
  21.05.2019 6. klassidele - matemaatika (kirjalik, elektrooniliselt)