Kaspar Aia
Age Alviste
Taavi Aromäe
Marko Hannov
Maanus Harju
Evelin Ilger
Grete Jeltsov
Janne Juust
Märt Jänes
Martin Jürisalu
Marianne Kaasik
Illimar Kahar
Mihkel Kallip
Siim Karnö
Tairo Kepler
Kertu Kivi
Eva Koger
Annika Kolga
Siim Krull
Nele Kukk
Elina Kuul
Keido Kõivik
Kaidi Kõre
Helina Laine
Sulev Lange
Liis Leilop
Kristina Leiten
Kadri-Ann Lell
Liis Liblik
Nurana Mamedova
Merilyn Martis
Diana Mändlo
Sigrid Nargla
Mariel Olesk
Janno Ott
Magnus Ott
Aivar Puusepp
Rene Põder
Peeter Pärk
Kerli Rebane
Ville Ränik
Verner Silm
Karolin Simmermann
Margot Sirelpuu
Mark Šandali
Veiko Tamm
Stefani Tollmann
Merilin Tooming
Mikk Varik
Eike Vatsar
Indrek Voor
Evelin Ütt-Ütti

Klassijuhatajad: Ülle Varik ja Anne Voorand