Sander Aia
Kerli Allik
Sven-Erik Andresen
Diana Baškirova
Martin Becis
Janika Bender
Richard Bota
Agne Donjak
Indrek Eensoo
Maret Einola
Karin Freimann
Maksim Grigorjev
Taavi Hallimäe
Imbi Hoop
Raili Huik
Viljar Joa
Priit Jürgenson
Triinu Kalaus
Keiti Kask
Sander Kilk
Guido Kollom
Ivo Kosenkranius
Artur Kunttu
Evelin Kuusik
Raul Käsner
Laivi Laanemets
Lauri Lang
Mihkel Lett
Silva Lilleorg - lõpetas kuldmedaliga
Reet Lulla
Marko Medar
Gerda Mossov
Maiken Mägi
Indrek Ojam
Mario Peedor
Marten Petersell
Kristina Pokusajeva
Kertu Poljakov
Kristo Poljakov
Vahur Puusta
Katrin Raim
Kristina Rannamees
Felix Roomets
Margus Saar
Merle Saar - lõpetas hõbemedaliga
Mari-Liis Sellis
Kerli Sild
Kristjan Sööt
Artur Ševtšuk
Gert Štukert
Tiit Tampere
Hardi Tohvre
Helen Tooming
Marit Toompalu
Mari Trallmann
Siim Vaard
Nele Valss - lõpetas kuldmedaliga
Kersti Õunap
Ago Ütt-Ütti

Klassijuhatajad Tiina Hallik ja Anne Voorand