Anu Allas
Christel Blaubrük
Kristjan Gross
Martin Haidak
Signe Haidak
Piia Jakobson
Karin Karelson
Kaire Karindi
Kristel Kaskman
Ireen Kennik
Külle Kiin
Anneli Kiljako - lõpetas hõbemedaliga
Krista Kirš
Anna Kurvits
Gerli Kuusk
Reet Käärik
Jaana Laatsit
Evelin Laugus
Ave Liiva
Regina Linder
Evelin Lipping
Liivika Lummo
Kalli Metspalu
Andres Niinemäe
Pilvi Paabo
Taivo Paabo
Andres Parmas
Indrek Parrest
Pille Peterson
Rain Purge
Desiree Pärnoja
Alar Rand
Rita Rehand
Kaidi Reinhold
Inga Sonn
Ilve Soosaar
Kaire Soosaar
Martti Soosalu
Merle Sukk
Risto Sulbi
Anu Sõõro
Egle Tohver
Tarmo Tüür
Margit Valter
Kristjan Vassil
Silja Vendelin

Klassijuhatajad Anne Voorand ja Astrid Kütt