Aira Adamson
Aivar Bergman
Piret Brenner
Helje Ehrlich
Peep Eller
Malle Hadje
Allar Hausenberg
Piret Irs
Ivi Jakobson
Liivi Jalajas
Silli Jaska
Anne Jõgar
Vahur Jõras
Tiia Kala
Loore Kallas
Merike Kalmet
Anneli Kangur
Pille Karulaas
Mari Kivivare
Küllike Kool
Gita Koop
Henn Kuljus
Kaivo Kõre
Tiiu Kärner
Kersti Laagus
Reet Laan
Marika Laane
Lii Laar
Ülle Laube
Margus Leben
Ülle Lehepuu
Tiina Leht
Anu Lille
Madis Lillep
Mare Luha
Katrin Lätte
Maire Mandel
Mait Meriloo
Anneli Mets
Avo Mets
Merle Metsik
Krista Neltsas
Ülle Nurmine
Tiina Oper
Aare Ostik
Peeter Padrik
Janika Pajula
Kaja Pargas
Ülle Pihlamäe
Ingrid Pint
Laine Pitka
Taimo Pruul
Pille Pärn
Merike Pütsepp
Evi Ranken
Airi Raudsepp
Siivi Rihma
Anne Rüütel
Merli Saar
Ülle Sau
Kalle Seene
Ulvi Sirdla
Maie Soll
Anneli Soo
Riina Sooaru
Sille Soogenbits
Heido Sumberg
Magnus Ziugov
Riina Tamm
Urmas Tamm
Eve Tensok
Andres Tiideberg
Peep Tohus
Tea Toim
Merle Tätte
Elviira Uibo
Karitas Uus
Made Vaikla
Armin Valend
Imbi Velviste
Eve Vendelin
Maire Vuks
Ellen Vähk

Klassijuhatajad Aime Kinko ja Niina Fabritšnikova