Helbe Ahonen
Jaanus Aloe
Peeter Arbus
Arge Eller
Pille Grigorjeva
Raivo Ipsberg
Karin Kallas
Harry Kalm
Helve Kangust
Helve Kiipsaar
Edgar Kiisk
Liina Kipping
Eero Kirjanen
Ene Kivisik
Kaja Konson
Ene Kool
Rein Koort
Anu Kull
Piret Kull
Kersti Kutsar
Maire Kuuse
Tiina Kähr
Indrek Kärner
Andres Laagus
Marge Lahi
Linnart Laimets
Marju Laine
Reet Lehepuu
Sirje Lemberg
Ülle Lesta
Avo Linsi
Ülle Lõhmus
Maarika Markson
Peeter Masa
Anniki Meister
Evald Mikkel
Margus Mägi
Merike Norman
Aime Nõmme
Gunnar Orav
Ippe Orav
Luule Ots
Maret Otsa
Lea Paats
Toomas Pai
Maire Parind
Arvo Pattak
Robert Pedak
Tiina Purm
Tiina Põder
Helve Raud
Toomas Raudam
Einar Rebane
Valdo Reimann
Aare Rink
Viktor Roots
Peeter Rusetski
Aime Somelar
Marju Songisepp
Meeli Sõra
Udo Zibulski
Helve Zukker
Anne Taaramäe
Ulvi Tamm
Merike Tigane
Maano Tihane
Sirje Tiirik
Meeli Toom
Terje Toots
Sirje Veismann
Elle Villemson
Liivi Viro
Maire Visak