Arvo Ala
Lilli Antipovitš
Aarne Aulis
Heli Häidesk
Anu Isotamm
Liis Jurak
Tiiu Järv
Maie Kahre
Kuno Kakri
Virve Kaljula
Marja Karmo
Kaie Karolaas
Illa Kask
Kaarel Koppel
Mare Koppel
Leonid Kudrjavtsev
Aili Kuus
Malle Kuus
Jaan Kõrv
Vaike Kürsa
Jaan Lang
Aimar Laurits
Liia Lepik
Lindvere Õie
Elvi Matsalu
Leili Michelson
Sirje Mikk
Enna Mitt
Ilo Mägi
Helgi Nurmessoo
Silja Ohvril
Margarete Paide
Helle Palm
Ene Paukson
Maarja Peiker
Miralda Petmanson
Ado Pind
Helgi Porro (Teder)
Maie Rekk
Malle Rätsep
Eevi Rätsepp
Lea Saar
Jaan Sannamees
Aita Sell
Reet Siirak
Erich Tamm
Mati Tattar
Tea Urres
Mati Vaino
Kaarel Valge
Mart Valge
Eve Väliots